Ambasada Republicii Moldova în Republica Italiană

Linkuri utile

Lista oraselor din Italia unde gasiti Ghidul


Centrul de Apel Airmoldova E-services Registru Chamber


Mass Media din Moldova

Acordul RM-CE privind facilitarea eliberării vizelor

Prelungirea vizelor în circumstanţe excepţionale

În conformitate cu articolul 9 al Acordului între RM şi CE privind facilitarea eliberării vizelor, cetăţenii Republicii Moldova care nu pot părăsi teritoriul statului membru până la data menţionată pe viză din motive de forţă majoră beneficiază gratuit de prelungirea vizei, în conformitate cu legislaţia aplicată de statul de destinaţie, pentru perioada necesară întoarcerii acestora în statul în care îşi au reşedinţa.

Condiţia de bază ca viza să fie prelungită cetăţeanului RM este existenţa unei situaţii de forţă majoră. Un exemplu al situaţiei de forţă majoră poate fi considerată internarea în spital, atunci când posesorul vizei nu are posibilitatea fizică de părăsire a teritoriului statului membru al UE.

Extinderea valabilităţii vizei în aşa tipuri de situaţii se va efectua fără perceperea de careva taxe. Procedura de prelungire a vizei este stabilită de către fiecare stat membru al UE în parte. În unele state UE, viza poate fi prelungită de către autorităţile imigraţionale, în altele de către organele de poliţie. În cadrul procesului de prelungire a vizei, autorităţile statului competent pot solicita prezentarea unor documente, cum ar fi paşaport, acte de stare civilă etc. Pentru informaţii privind modul de prelungire a vizei în situaţii excepţionale, urmează a fi contactată ambasada sau consulatul statului respectiv sau autorităţile locale ale acestui stat.