Ambasada Republicii Moldova în Republica Italiană

Linkuri utile

Invest Privatization

Centrul de Apel Airmoldova E-services Registru Chamber


Mass Media din Moldova

Noutăţile Ambasadei

Stela Stîngaci acreditată la Programul Alimentar Mondial (PAM)

Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Italiană, Stela Stîngaci, a prezentat scrisorile de acreditare Directorului Executiv al PAM, Ertharin Cousin.

Apreciind bunele relații de cooperare dintre Republica Moldova și PAM Stela Stîngaci a menționat, totodată, că există potențial care e important să fie valorificat. În special, Republica Moldova mizează pe experienţa Programului în dezvoltarea capacităţii de rezilienţă a sectorului agricol la schimbările climatice, ceea ce ar permite inclusiv consolidarea securităţii alimentare a țării. Un alt domeniu de cooperare care urmează a fi explorat este posibilitatea stabilirii unui parteneriat care ar permite companiilor moldoveneşti să devină furnizori de produse alimentare pentru PAM, – a mai specificat S.Stîngaci.

La rîndul său, Directorul Executiv și-a exprimat disponibilitatea de a consolida relațiile de cooperare dintre PAM și Republica Moldova. Fiind informată de către șeful misiunii diplomatice despre apropiata semnare a Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană și oportunitățile oferite de noul cadru juridic cu UE pentru sectorul agricol și alimentar, E. Cousin a menționat că, la solicitarea părții moldovenești, PAM este disponibil să acorde toată asistența și expertiza de care dispune în vederea implementării eficiente a acestuia.