Ambasada Republicii Moldova în Republica Italiană

Linkuri utile

Lista oraselor din Italia unde gasiti Ghidul


Centrul de Apel Airmoldova E-services Registru Chamber


Mass Media din Moldova

Noutăţile Ambasadei

Workshop organizat de AEREC dedicat internaţionalizării întreprinderilor şi investiţiilor

În data de 23 ianuarie curent Ambasadorul Aurel BĂIEŞU şi Secretarul I Ambasadei, dra Liliana VERLAN, au participat la un workshop organizat de Academia Europeană pentru Relaţii Economice şi Culturale1 la Roma. Evenimentul s-a desfăşurat la hotelul Marriot, prima jumătate a zilei fiind dedicată prezentării climatului investiţional şi de afaceri al Republicii Moldova, iar a doua jumătate a zilei –oamenilor de afaceri italieni, care au făcut prezentările companiilor pe care le reprezintă.

Ambasadorul Aurel BĂIEŞU a efectuat o retrospectivă a relaţiilor economice moldo-italiene, comunicând despre rolul important al Italiei în schimburile comerciale cu Republica Moldova. Vorbitorul a comunicat că Italia este un partener comercial extrem de important al ţării noastre, fiind observată o creştere continuă a prezenţei oamenilor de afaceri în ţara noastră şi o dinamică pozitivă a relaţiilor moldo-italiene în general. Ulterior a fost făcută o prezentare a oportunităţilor investiţionale în format power point, pusă la dispoziţie de MIEPO şi tradusă de către colaboratorii Ambasadei în limba italiană.

Companiile participante au reprezentat diferite sectoare, printre care cel al construcţiilor,  medicinei, farmaceuticii, sectorului bancar, arhitecturii, noilor tehnologii, Camere de Comerţ. Printre cele mai importante companii enumerăm: Consorzio stabile EBG (Preş. Nicola Messina), cu sediul la Bologna – un consorţiu al întreprinderilor din construcţii şi infrastructură(autostrăzi, imobile); Pro-Gest – un holding foarte important în Italia şi în Europa (din 1973), afacere a familiei Zago, specializat în producerea hîrtiei şi cartonului, ambalajelor din materie reciclabilă (leader în domeniu). Are 18 întreprinderi operative în 7 regiuni ale Italiei, o cifră de afaceri de 300 mln euro şi peste 1000 de angajaţi. Holdingul deţine cele mai performante tehnologii pentru reciclare şi obţinerea hîrtiei, fără a fi necesară defrişarea zonelor verzi pentru obţinerea produsului final (şerveţele, hîrtie de wc, cutii de carton etc); Prototipi S.a.s. (Preş Massimo Franchinetti www.prototipi.org ) – design interior, de lumini, inovaţii şi cercetări în domeniul construcţiilor de imobile, automobilistică, grafica întreprinderilor etc., a luat numeroase premii internaţionale, printre care „Millenium Yacht Design Award” – un concurs internaţional de design în 2009, pentru proiectarea unui Yacht „Origami”, precum şi diferite premii pentru design de automobile, bicilete, obiecte de uz casnic etc.; FARMAFFARI project (Italian Pharmaceutical excellence) care deţine o publicaţie bianuală pentru sectorul farmaceutic şi cosmetic şi întruneşte cele mai reprezentative companii farmaceutice din Italia, SIMEST – Societate italiană financiară foarte importantă care susţine întreprinderile italiene în internaţionalizare, prin oferirea de împrumuturi importante şi consultanţă în afaceri şi asistenţă economico-financiară în general, promovarea competitivităţii firmelor italiene în lume, cu posibilitatea de participare cu pînă la 49 % din capitalul social al întreprinderilor (www.simest.it), Ernst & Young Financial Business Advisors S.p.A.,  ş.a.


1 Academia Europeană pentru Relaţii Economice şi Culturale a fost înfiinţata în 1981 ca Departament al Autorităţii Naţionale pentru Dezvoltare a industriei, comerţului şi artizanatului, în scopul promovării industriei italiene în lume, prin schimburi economice şi culturale cu organizaţii şi instituţii internaţionale. Astfel, Academia se prezintă ca o instituţie pentru promovarea de evenimente şi întrevederi menite să încurajeze schimbul de idei, proiecte profesionale şi de afaceri în Italia şi în străinătate, direct sau prin colaborarea cu instituţiile italiene şi străine. Printre membrii săi, are profesionişti din diferite domenii, cel mai importanţi fiind reprezentanţii sectorului economic. Un alt aspect al activităţilor AEREC este susţinerea de proiecte academice sociale şi umanitare, inclusiv acordarea suportului pentru iniţiativele statelor în curs de dezvoltare.