Ambasada Republicii Moldova în Republica Italiană

Linkuri utile

Lista oraselor din Italia unde gasiti Ghidul


Centrul de Apel Airmoldova E-services Registru Chamber


Mass Media din Moldova

Noutăţile Ambasadei

COMUNICAT

Semnarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi
Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind colaborarea în domeniul protecţiei
şi dezvoltării durabile a bazinului râului Nistru, Roma, 29 noiembrie 2012

În perioada 28-30 noiembrie 2012 la Roma, în incinta Camerei Deputaţilor RI, a avut loc cea de-a şasea sesiune a Reuniunii Părţilor Convenţiei privind Protecţia şi Utilizarea Cursurilor de Apă Transfrontaliere şi a Lacurilor Internaţionale a Comisiei Economice a Naţiunilor Unite pentru Europa (UNECE). În cadrul reuniunii, la 29 noiembrie, Ministrul Mediului al Republicii Moldova, dl Gheorghe ŞALARU şi Ministrul Ecologiei şi Resurselor Naturale al Ucrainei, dl Eduard STAVYTSKYI au semnat Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind colaborarea în domeniul protecţiei şi dezvoltării durabile a bazinului râului Nistru. Ambasadorul Aurel BĂIEŞU a participat atât la ultima fază de pregătire a Acordului pentru semnare, cât şi la ceremonia de semnare a lui.

Expediţiile finanţate în cadrul proiectului Nistru-III au indicat probleme grave în ce priveşte calitatea apei, reducerea biodiversităţii şi degradarea ecosistemelor în bazinul râului. Efectele schimbărilor climatice, cum ar fi inundaţiile din ce în ce mai frecvente şi devastatoare, se resimt deja în bazin. Semnarea Acordului, ca bază pentru cooperarea transfrontalieră între cele două ţări, este un răspuns foarte eficient la aceste provocări.

Obiectivul Acordului îl constituie crearea cadrului de drept şi organizaţional al colaborării, pentru a realiza utilizarea raţională şi argumentată din punct de vedere ecologic şi protecţia resurselor de apă, a altor resurse naturale aferente şi a ecosistemelor bazinului râului Nistru în interesele populaţiei şi dezvoltării durabile a ambelor state.

Potrivit Acordului, părţile s-au angajat să colaboreze la realizarea următoarelor sarcini: dezvoltarea utilizării apei, bazate pe principiul protecţiei şi utilizării durabile a resurselor de apă, a altor resurse naturale şi a ecosistemelor Nistrului; diminuarea semnificativă a nivelului de poluare a apelor râului Nistru şi, respectiv, a Mării Negre; prevenirea degradării şi restabilirea ecosistemelor, precum şi conservarea biodiversităţii în bazinul râului Nistru; prevenirea şi diminuarea consecinţelor impactului nociv al apelor provocat de factori naturali şi antropogeni.

Acordul este un exemplu de pionierat în arealul post-sovietic şi extinde în mod substanţial mecanismele de cooperare existente, acoperind întreg bazinul râului şi toate sectoarele economiei, care au un impact asupra gestionării şi protecţiei apelor râului. Acordul prevede crearea Comisiei bilaterale pentru facilitarea utilizării durabile şi protecţia bazinului râului Nistru. Este un pas important în punerea în aplicare de către Republica Moldova şi Ucraina a obligaţiilor care le revin în temeiul Convenţiei UNECE.

În cadrul ceremoniei semnării Acordului au luat cuvântul: dl Gheorghe ŞALARU, Ministrul Mediului al Republicii Moldova; dl Eduard STAVYTSKYI, Ministrul Ecologiei şi Resurselor Naturale al Ucrainei; dna Sibylle VERMONT, Preşedintele Reuniunii Părţilor Convenţiei; dl Andrei VASILIEV, Secretar Executiv Adjunct al UNECE; dl Riccardo MIGLIORI, Preşedintele Adunării Parlamentare OSCE; reprezentanţii diferitor state participante la reuniune: Finlanda, Suedia, România, Federaţia Rusă, Germania, Austria, Azerbaidjan, Afganistan, etc., precum şi reprezentanţi ai ONG-urilor. În luările de cuvânt oficialii au salutat semnarea Acordului, care denotă importanţa şi eficienţa Convenţiei privind Protecţia şi Utilizarea Cursurilor de Apă Transfrontaliere şi a Lacurilor Internaţionale; au încurajat statele semnatare şi organizaţiile partenere să depună eforturi susţinute pentru implementarea Acordului şi consolidarea în continuare a cooperării în bazinul râului Nistru; au îndemnat alte state participante la Convenţie să urmeze exemplul Republicii Moldova şi al Ucrainei.

Cooperarea dintre cele două ţări, inclusiv în elaborarea şi negocierea Acordului, a fost sprijinită de Iniţiativa pentru Mediu şi Securitate (ENVSEC), OSCE şi Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), cu suportul financiar din partea Guvernelor Finlandei şi Suediei. Semnarea Acordului este rezultatul a opt ani de cooperare cu implicarea unui cerc larg de subiecţi interesaţi din ambele ţări, inclusiv din regiunea transnistreană a Republicii Moldova.