Ambasada Republicii Moldova în Republica Italiană

Linkuri utile

Invest Privatization

Centrul de Apel Airmoldova E-services Registru Chamber


Mass Media din Moldova

Noutăţile Ambasadei

“Republica Moldova la aniversarea a 20° de la proclamarea independenţei: cultură, tradiţii, folclor şi artă contemporană” organizat de către Ambasada RM la Roma în cadrul proiectului „Arta şi cultura Europei de Est”

In data de 26 mai la Muzeul Civilizaţiei Romane s-a desfasurat primul eveniment organizat de Ambasadă din ciclul celor patru, dedicate proclamării a 20-cea de la independenţa Republicii Moldova. Această festivitate a fost posibilă cu efortul concertat al colaboratorilor Ambasadei, Muzeului Naţional de Artă al Moldovei, Asociaţiei de moldoveni „Dacia”, cu sediul în Roma şi a Departamentului pentru politici culturale şi Centrul istoric – Direcţia supraveghere a patrimoniului cultural a municipiului Roma. Pregătirile pentru evenimentul care se desfăşoară în perioada 26 mai-17 iunie, au început în luna octombrie 2011, când Ambasada a confirmat aderarea la acest proiect, împreună cu state ca Ucraina, Rusia, Serbia, Croaţia, Albania, Bosnia şi Herţegovina. Moldova este ultima ţară care îşi prezintă valorile culturale în cadrul proiectului prin intermediul unei bogate colecţii de artizanat: covoare, prosoape, costume naţionale, obiecte din lut, cărţi ale autorilor moldoveni traduse în limba italiană. Una dintre sălile muzeului găzduieşte o expoziţie de fotografie a frescelor din Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Căuşeni – monument de istorie din sec. XVI-XVII. Într-o altă sală, au fost expuse operele de artă contemporană a Moldovei: picturi şi sculpturi ale celor mai buni artişti moldoveni. Punctul forte al expoziţiei a fost amenajarea unei „Case mari”, menite să ilustreze ciclul de viaţă şi modul de trai al moldovenilor, de la naştere până la trecerea în nefiinţă.

Evenimentul a fost deschis cu discursul doamnei Tetyana KUZYK, Consilier pentru ţările Europei de Est a Primăriei Roma, care a menţionat că operele Moldovei sunt printre cele mai reuşit prezentate, valoarea lor fiind sporită de efortul colaboratorilor Ambasadei de a amenaja spaţiul expoziţional şi a-l prezenta cât mai interesant publicului vizitator.

În luarea sa de cuvânt, Ambasadorul Aurel BĂIEŞU a exprimat sincere mulţumiri organizatorilor şi autorităţilor locale pentru oportunitatea de prezentare a culturii moldoveneşti într-un spaţiu atât de prestigios precum e Muzeul Civilizaţiei Romane, prin intermediul operelor de artă expuse. Şeful Misiunii a relatat că evenimentul în cauză are drept scop de a face publicul italian să cunoască Republica Moldova sub diferite aspecte: istoria, tradiţiile, folclorul şi arta contemporan şi este consacrat atât aniversării a 20-cea de la proclamarea independenţei, cât şi aniversării a 20 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice între ţara noastră şi Republica Italiană.

La inaugurare au fost prezenţi diplomaţi străini şi reprezentanţi ai autorităţilor italiene, precum şi artiştii care s-au deplasat special pentru acest eveniment din Moldova: Tudor ZBARNEA, Directorul Muzeului Naţional de Artă din Moldova, pictorii Simion ZAMSA, Elena CARACENTEV, Valeriu PALADI (locuieşte în or. Bologna), sculptorul Ion ZDERCIUC, operele cărora au fost expuse în sălile muzeului. A fost făcută o prezentare a fiecărei colecţii. Astfel, doamna Lidia BOLFOSU a descris specificul costumelor naţionale, iar dna Liuba MARIAN (fostă profesoară de limba şi literatura română) a ilustrat însemnătatea „Casei mari” pentru moldoveni.

Prezentarea a fost urmată de evaluarea Ansamblului artistic ,,Arţăraş’’ (conducător: dna Lidia BOLFOSU). Evenimentul a fost încheiat cu oferirea unui fourchette cu bucate tradiţionale şi degustarea vinurilor moldoveneşti de către invitaţi.