Ambasada Republicii Moldova în Republica Italiană

Linkuri utile

Lista oraselor din Italia unde gasiti Ghidul


Centrul de Apel Airmoldova E-services Registru Chamber


Mass Media din Moldova

Noutăţile Ambasadei

Loc vacant oferit de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare din RM

Funcţie: Consultant Naţional pentru suportul Administraţiei de Stat a Aviaţiei Civile în implementarea aquis-ului UE pentru transportul aerian, conform Acordului privind Spaţiul Aerian Comun dintre  UE şi Moldova

Denumirea proiectului: ,,Suportul capacităţii de tranziţie’’ pentru Administraţia Publică din Moldova

Perioada contractuală: 12 luni

Descriere

Proiectul ,,Suportul capacităţii de tranziţie’’ a fost conceput la cererea Guvernului Republicii Moldova în vederea consolidării capacităţii Ministerelor din Moldova şi altor Instituţii naţionale, în accelerarea proceselor de reformă de pe Agenda de integrare europeană a Republicii Moldova, în conformitate cu Programul de Guvernare "Integrare Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare ", alte documente strategice precum " Strategia Naţională de Dezvoltare "şi cele preconizate pentru viitor - "  Moldova 2020"

Proiectul este destinat necesităţilor pe termen scurt ale administraţiei publice într-un moment în care Republica Moldova se confruntă cu grave lacune în ceea ce priveşte capacităţile, resursele financiare şi umane, în timp ce procesele importante determinate de negocierea noului Acord de Asociere cu UE şi alte reforme în curs de desfăşurare, solicită o implicări prompte din partea administraţiei guvernamentale moldoveneşti

Una din modalităţile de a atinge obiectivele Suportului capacităţii de tranziţie constă în angajarea de consultanţi naţionali pe termen scurt sau mediu, pentru a sprijini punerea în aplicare a unor sarcini de reformă specifice. Diaspora moldovenească şi sectorul non-guvernamental local, inclusiv sectorul privat şi societatea civilă, sunt considerate ca sursă principală a acestor consultanţi.

Transportul în general, şi aviaţia în special, este un factor-cheie în promovarea cooperării fructuoase dintre ţări. Transportul aerian este industria cu o importanţă strategică, iar guvernele încearcă să se asigure că atât nivelul serviciilor aeriene oferite cât şi industria lor naţională sunt în mod egal de sănătoase cu putinţă. Guvernul Republicii Moldova a declarat oficial dorinţa sa de liberalizare a pieţei transportului aerian între RM şi statele membre ale Uniunii Europene, prin promovarea liberei concurenţe între agenţii economici care furnizează servicii de transport aerian, astfel încât să se asigure consumatorii cu posibilitatea de a alege, cu o bună calitate a serviciilor şi securitatea transportului.

Prin urmare, Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană au semnat Acordul privind Spaţiul Aerian Comun (ASAC) la 26 octombrie 2011, care are ca scop realizarea obiectivelor menţionate mai sus. ASAC (anexa III "Reguli aplicabile aviaţiei civile") conţine un set mare de reglementari UE care urmează să fie transpus în legislaţia naţională a Republicii Moldova. În special, reglementările ţin de accesul pe piaţă, gestionarea traficului aerian, siguranţa şi securitatea aviaţiei, mediul, aspectele sociale şi protecţia consumatorului. Transpunerea acquis-ului UE în domeniul aviaţiei va integra mai puternic Moldova în reţelele de transport european şi, implicit, va contribui la procesul de integrare europeană.

Sarcini şi Responsabilităţi

Scopul activităţii de consultant naţional este oferirea asistenţei pentru modernizarea şi consolidarea capacităţilor Administraţiei de Stat a Aviaţiei Civile în punerea în aplicare progresivă a anexei III a ASAC pentru armonizarea legislaţiei juridice naţionale cu reglementările UE în domeniul transportului aerian.

În vederea atingerii obiectivelor menţionate, Consultantul Naţional va avea următoarele responsabilităţi:

 • Analiza situaţiei actuale în ceea  ce priveşte cadrul legislativ şi de reglementare, recomandări, precum şi elaborarea efectivă a proiectelor juridice, relevante pentru punerea în aplicare în viitor a acquis-ului UE în domeniul transportului aerian;
 • Examinarea ASAC între UE şi RM prin evidenţierea paşilor care urmează să fie efectuaţi pentru punerea în aplicare a aspectelor de reglementare prevăzute în anexa III;
 • Evaluarea nivelului impactului de reglementare a fiecărui document cuprins în anexa III la ASAC între UE şi RM, propunerea soluţiilor pentru transpunerea acestora în legislaţia Republicii Moldova;
 • Participarea, împreună cu Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile, în procesul de elaborare a documentului naţional, conform anexei III a ASAC dintre UE şi RM;
 • Reprezentarea Administraţiei de Stat a Aviaţiei Civile în raport cu alte autorităţi şi instituţii publice în aspectele referitoare la punerea în aplicare a anexei III a ASAC între UE şi RM;
 • Elaborarea rapoartelor lunare de activitate;
 • Asistarea în procesele de coordonare şi aprobare a noilor documente;
 • Realizarea oricăror altor activităţi conexe curente, în strânsă coordonare cu Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile.

Calificări şi competenţe solicitate:

 • Studii în drept (diploma de masterat va fi considerate ca fiind un avantaj);
 • Experienţă profesională relevantă, ex. relaţia cu instituţiile guvernamentale, elaborarea documentelor juridice, probleme de transport aerian, training-uri specializate în drept internaţional aerian;
 • Bune cunoştinţe în aspecte legate de politicile europene în domeniul transportului aerian şi cadrului juridic european în domeniul aerian;
 • O bună cunoaştere a sistemului naţional de aviaţie, atât la nivel instituţional cît şi cadrului juridic;
 • Capacitatea de a lucra independent, abilităţi aprofundate de analiză şi de planificare, simţul de gestionare temporară şi abilităţi bune de comunicare;
 • Vor fi considerate un avantaj aptitudinile de management de proiect;
 • Responsabilitate, creativitate, flexibilitate;
 • Competenţe lingvistice: română, rusă şi engleză. Redactare excelentă si abilitaţi de prezentare;
 • Abilităţi de operare calculator, inclusiv cunoştinţe de MS Office (Word, Excel, Power Point).

Instructiuni de aplicare

Vă rugăm să consultaţi procedura de solicitare completă, accesând următorul link:

http://www.undp.md/employment/2011/251-300/254/index.shtml