Ambasada Republicii Moldova în Republica Italiană

Linkuri utile

Invest Privatization

Centrul de Apel Airmoldova E-services Registru Chamber


Mass Media din Moldova

Noutăţile Ambasadei

Întrevederea dlui Prim-ministru Vladimir FILAT cu dl Maurizio SACCONI, Ministru al Muncii şi Politicilor Sociale al Republicii Italiene

În cadrul vizitei de lucru în Republica Italiană, întreprinse de către dl Vladimir FILAT, Prim-ministru al Republicii Moldova, în perioada 17-18 noiembrie curent, la invitaţia dlui Silvio BERLUSCONI, Preşedinte al Consiliului de Miniştri al Republicii Italiene, domnia sa a avut o întrevedere cu dl Maurizio SACCONI, Ministru al Muncii şi Politicilor Sociale al Republicii Italiene.

Discuţia dintre cei doi oficiali s-a axat pe aspecte ce ţin de migraţia forţei de muncă, securitatea socială a lucrătorilor migranţi şi protecţia drepturilor copiilor rămaşi fără îngrijire părintească. De asemenea, a fost abordată intensificarea relaţiilor moldo-italiene, inclusiv prin prisma investiţiilor.

În cadrul dialogului s-a convenit că în decembrie urmează a fi definitivat proiectul noului Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Italiene în domeniul migraţiei de muncă, precum şi Protocolul de implementare a Acordului respectiv. O delegaţie a Republicii Moldova urmează a efectua o deplasare în acest scop în Republica Italiană.

Maurizio SACCONI a menţionat faptul că comunitatea moldovenilor din Italia se remarcă prin responsabilitate şi capacitate de integrare în comunitatea italiană. În acest context, Ministrul a menţionat că ţara sa este gata să semneze cu Republica Moldova Acordul în domeniul Migraţiei şi Protocolul de implementare a acestuia, specificînd că Italia îşi doreşte să asigure protecţie socială migranţilor ce muncesc în această ţară. Totodată, oficialul italian a precizat că este foarte important ca cetăţenii moldoveni ce vor reveni în ţară, să utilizeze în activitatea lor ulterioară experienţa acumulată în Republica Italiană.

Prim-ministrul Vladimir FILAT a comunicat că întrevederea cu Ministrul SACCONI este una importantă, întrucît protecţia socială a cetăţenilor este un punct prioritar pe agenda Guvernului de la Chişinău. De asemenea, domnia sa  a subliniat importanţa cooperării moldo-italiene în domeniul protecţiei copiilor neînsoţiţi sau aflaţi în dificultate, identificaţi pe teritoriul Republicii Italiene, mulţumind, totodată, Ministrului Sacconi şi pentru atitudinea de susţinere a Italiei pentru  Republica Moldova sub aspectul integrării europene a ţării noastre.