Ambasada Republicii Moldova în Republica Italiană

Linkuri utile

Invest Privatization

Centrul de Apel Airmoldova E-services Registru Chamber


Mass Media din Moldova

Noutăţile Ambasadei

Întrevederea dlui Prim-ministru Vladimir FILAT cu omologul său Italian, dl Silvio BERLUSCONI, la Palazzo Chigi, sediul Consiliului de Miniştri al Republicii Italiene

În seara zilei de 17 noiembrie curent, la Palazzo Chigi, sediul Consiliului de Miniştri al Republicii Italiene, a avut loc întrevederea dlui Prim-ministru al Republicii Moldova, Vladimir FILAT, cu omologul său Italian, dl Silvio BERLUSCONI. Discuţia dintre cei doi Prim-miniştri s-a axat pe problemele de ordin politic, economic şi social ale celor două state. Au fost abordate, de asemenea, acţiunile întreprinse de Republica Moldova pe calea integrării europene, situaţia cetăţenilor moldoveni, care muncesc în Italia, precum şi posibilităţile investiţionale pe care le oferă Republica Moldova.

Premierul italian a subliniat faptul că ţara sa susţine Moldova pe calea integrării europene şi a îndemnat Guvernul de la Chişinău să continue complexul de măsuri iniţiate în acest sens. Totodată, domnia sa a comunicat că Italia se va implica activ în identificarea unei soluţii pentru conflictul transnistrean.

În aceeaşi ordine de idei, dl Silvio BERLUSCONI s-a referit la scrutinul electoral ce urmează a se desfăşura l adata de 28 noiembrie în Republica Moldova, precizînd că reformele demarate în acest an de guvernarea democratică necesită să fie continuate.

În replică, Vladimir FILAT a mulţumit omologului său pentru sprijinul constant pe care ţara sa îl acordă Republicii Moldova, dar şi pentru atitudinea pozitivă şi tolerantă faţă de cetăţenii moldoveni ce muncesc şi locuiesc în Italia. Referitor la conflictul transnistrean, Prim-ministrul FILAT a menţionat că aportul Italiei în acest sens ar fi extrem de binevenit şi eficient.

Sub aspectul cooperării economice, dl Silvio BERLUSCONI a menţionat că în Republica Italiană activează mulţi oameni de afaceri, pentru atragerea cărora este necesar ca Republica Moldova să vină cu propuneri concrete.

În acest context, Prim-ministrul RM a subliniat că ţara noastră este deschisă faţă de investitorii străini, inclusiv faţă de cei italieni, precizînd că în RM există un mare potenţial pentru dezvoltarea afacerilor. Astfel, domnia sa a invocat mai multe exemple de succes, menţionînd că Moldova are nevoie de investiţii pentru a se dezvolta, a crea noi locuri de muncă, ceea ce ar însemna şi condiţii mai bune de trai pentru cetăţenii modavi.

La subiect, dl Vladimir FILAT a făcut referire şi la cele convenite cu dl Franco FRATTINI, Ministru al Afacerilor Externe al Republicii Italiene, privind desfăşurarea unui Forum al oamenilor de afaceri moldo-italian şi crearea unui Consiliu de afaceri ce ar avea drept scop stabilirea unei comunicări eficiente între mediile de afaceri din cele două state.

La finalul discuţiei, interlocutorii au discutat, de asemenea, efectele crizei financiare mondiale, evoluţia economiilor mondiale în condiţiile respective, măsurile de redresare a situaţiei, precum şi impactul crizei asupra celor două state.