Ambasada Republicii Moldova în Republica Italiană

Linkuri utile

Invest Privatization

Centrul de Apel Airmoldova E-services Registru Chamber


Mass Media din Moldova

Noutăţile Ambasadei

Participarea Ambasadorului la Sesiunea anuală a AEREC

La data de 11 iunie curent, Ambasadorul Gheorghe RUSNAC a participat la Conferinţa "Sfîrşitul crizei: între previziuni şi realitate", în cadrul căreia a fost pusă în dezbatere situaţia economică internaţională. Evenimentul, desfăşurat în Sala Coloanelor Palatului Marini a Camerei Deputaţilor, a fost organizat de Academia Europeană pentru Relaţii Economice şi Culturale (AEREC) şi a reunit peste 100 antreprenori – membri ai Academiei respective.

În cadrul conferinţei, dificultăţile condiţionate de criza economică mondială au fost abordate prin prisma impactului asupra economiilor mondiale şi, în particular, asupra economiei italiene şi raporturilor acesteia cu economiile altor state.

Astfel, a fost subliniată necesitatea efectuării reformelor structurale şi sporirii consecvente a competitivităţii întreprinderilor italiene din întreg teritoriul ţării, în particular în contextul în care reducerea puterii de cumpărare a consumatorilor generează noi diferenţe în nivelul de trai a cetăţenilor din nordul şi sudul republicii. În aceeaşi ordine de idei, a fost subliniată importanţa valorificării capacităţilor ÎMM şi, respectiv, necesitatea susţinerii acestora prin fonduri suplimentare şi proceduri avantajoase de creditare.

De asemenea, a fost subliniată situaţia relativ stabilă şi avantajată a economiilor bazate pe producere, precum cea italiană, întrucît consumurile de bunuri înregistrează rate mai înalte decît consumurile de servicii, ca, spre exemplu, în cazul Greciei, unde serviciul de bază care asigură durabilitatea economică îl reprezintă turismul, sector puternic afectat de criză.

Unul din aspectele principale remarcate de majoritatea raportorilor, a fost necesitatea de a focaliza eforturile consolidate pentru depăşirea crizei asupra asigurării bunăstării şi subzistenţei cetăţenilor, întrucît aceştia sunt sursa şi destinaţia finală a întregului proces economic.

În cadrul alocuţiunii intitulate "Depăşirea crizei prin investiţii în ţările în curs de dezvoltare" Ambasadorul Gheorghe RUSNAC a efectuat o scurtă prezentare a situaţiei politico-economice actuale din ţară, menţionînd cu titlu special prezentarea de către dl Vladimir FILAT, Prim-ministru al Republicii Moldova, în luna martie curent, la Bruxelles, a proiectului "Relansăm Moldova" 2010-2013, pentru realizarea căruia structurile internaţionale au acordat circa 2 mld Euro.

De asemenea, domnia sa a efectuat o trecere în revistă a factorilor care condiţionează atractivitatea Republicii Moldova pentru investiţii, menţionînd, în acest sens, amplasarea geografică avantajoasă a ţării, legislaţia economică favorabilă investiţiilor, beneficierea de Acorduri de Liber Schimb cu statele CSI şi de Preferinţele Comerciale Autonome cu UE, perspectiva de iniţiere a negocierilor pe marginea stabilirii unei zone de liber schimb cuprinzător şi aprofundat cu UE. Cu titlu aparte au fost menţionate domeniile ce necesită investiţii în Republica Moldova, în particular sectorul agro-industrial, infrastructura de transport şi de asigurare cu apă şi canalizare, domeniul energetic, în special energia regenerabilă şi sursele ne-tradiţionale de energie, precum şi prelucrarea şi procesarea deşeurilor.