Ambasada Republicii Moldova în Republica Italiană

Linkuri utile

Invest Privatization

Centrul de Apel Airmoldova E-services Registru Chamber


Mass Media din Moldova

Noutăţile Ambasadei

Reuniunea cu comunitatea moldavă din Republica Italiană

În seara zilei de 23 mai curent, Preşedintele Mihai Ghimpu a avut o întîlnire cu comunitatea cetăţenilor Republicii Moldova din Italia, în debutul căreia domnia sa a prezentat evoluţiile curente din RM pe dimensiunea politică şi economică, acordînd o atenţie aparte implementării reformelor democratice, orientate spre îmbunătăţirea climatului investiţional şi sporirea atractivităţii ţării atît pentru investitorii străini, cît şi pentru cetăţenii RM rezidenţi peste hotare.

Intervenţia dlui Preşedinte a fost urmată de o sesiune de întrebări adresate de cetăţenii prezenţi la eveniment. Între subiectele de interes major menţionăm dificultăţile de ordin social, educaţional şi integraţional cu care se confruntă comunitatea moldavă în Italia, în particular: necesitatea semnării în cel mai scurt timp a Acordului moldo-italian în materie de securitate socială; necesitatea consolidării cadrului juridic bilateral în domeniul recunoaşterii şi echivalării diplomelor de studii şi titlurilor ştiinţifice; necesitatea liberalizării spaţiului avia şi, în consecinţă, sporirea accesibilităţii preţurilor pentru cursele avia RM-Italia; solicitarea de a deschide o misiune consulară în regiunea de Nord a Italiei şi de a revizui (diminua) taxele consulare aplicate; necesitatea de a grăbi semnarea Protocolului de Modificare a Acordului între Guvernul RM şi Guvernul Italiei privind reglementarea reciprocă a transportului internaţional auto de pasageri şi mărfuri, semnat la Roma, la 19.09.1997.

În contextul limitelor temporale reduse ale întrevederii, o parte din adresările cetăţenilor au fost înregistrate, urmînd să fie examinate ulterior de către dl Mihai Ghimpu. De asemenea, a fost încurajat dialogul prin poşta electronică şi subliniată disponibilitatea de a examina întrebările şi solicitările cetăţenilor pe această cale.