Ambasada Republicii Moldova în Republica Italiană

Linkuri utile

Lista oraselor din Italia unde gasiti Ghidul


Centrul de Apel Airmoldova E-services Registru Chamber


Mass Media din Moldova

Noutăţile Ambasadei

Conferinţa Internaţională cu tematica "Întreprinderile Mici şi Mijlocii (ÎMM)"

În perioada 21-23 aprilie curent, Ambasada a participat la lucrările Conferinţei Internaţionale cu tematica "Întreprinderile Mici şi Mijlocii (ÎMM)", organizate la San Marino, Italia, sub auspiciul autorităţilor oficiale ale Republicii San Marino, reprezentînd Republica Moldova la eveniment.

Scopul organizatorilor Conferinţei a fost de a discuta pe marginea problemelor ce ţin de dezvoltarea ÎMM, a formelor de sprijin pentru acestea într-o perioadă complicată de criză economică internaţională, precum şi de a constitui o Uniune a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (World Union of Small Medium Enterprises) - WUSME.

În cadrul Conferinţei, cei prezenţi, exponenţi ai instituţiilor şi societăţilor private, decişi să acorde sprijinul lor activităţii ÎMM, precum şi funcţionari din cadrul ambasadelor străine, au comunicat despre experienţele ţărilor lor în domeniu, exprimînd interesul major pentru promovarea activităţii ÎMM.

Precum era prevăzut, WUSME a fost instituită ca o organizaţie autonomă, non-profit, conform normelor existente în Republica San Marino, cu sediul legal şi operativ la San Marino. Obiectivul trasat este de a reprezenta interesele ÎMM pe lîngă Organizaţiile de nivel internaţional, inclusiv, Naţiunile Unite.

Uniunea şi-a propus să contribuie în mod eficient şi efectiv la identificarea soluţiilor şi reformelor ce pot ameliora mediul antreprenorial pentru ÎMM, inclusiv, prin solicitarea contribuţiilor din partea Băncii Mondiale la capitolul ”facilităţi în realizarea afacerilor”.

Organizaţia va favoriza accesul ÎMM la know-how şi la cele mai bune practici de gestionare, prin intermediul formării, transferului tehnologic şi al serviciilor orientate spre dezvoltarea economică, care le vor permite să-şi modernizeze capacitatea lor de gestionare, să utilizeze corect sistemele de tutelă a proprietăţii intelectuale, să-şi optimizeze sistemele lor informaţionale şi de cunoaştere a business-ului.