Ambasada Republicii Moldova în Republica Italiană

Linkuri utile

Invest Privatization

Centrul de Apel Airmoldova E-services Registru Chamber


Mass Media din Moldova

Noutăţile Ambasadei

Alegerile anticipate din 29 iulie 2009

În scopul asigurării publicităţii, în contextul alegerilor anticipate  din 29 iulie 2009, Ambasada Republicii Moldova la Roma a realizat următoarele:

  • Odată cu publicarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova cu privire la alegerile anticipate, Avizul respectiv a fost plasat pe pagina principală web a Ambasadei, www.ambmoldova.it.
  • Ulterior,  Avizul respectiv a fost substituit prin unul nou, pe aceeaşi pagină, in care sînt expuse informaţii concrete cu privire la desfăşurarea alegerilor in ziua de 29 iulie curent,  precum si actele cu care trebuie să se prezinte la Secţiile de votare cetaţenii noştri.
  • În ziua de 23 iunie, E.S. Dl Gheorghe RUSNAC, Ambasadorul Republicii Moldova în Republica Italiană,  a convocat într-o şedintă lărgită, preşedinţii asociaţiilor moldovenilor din Roma si zona de centru-sud, tematica fiind "Alegerile anticipate 2009".
  • Tradiţional, prin urmare, şi permanent, în zilele de  marţi, miercuri, joi si vineri, cînd la Ambasadă este program de acordare a serviciilor consulare cetaţenilor,  Ambasadorul conversează cu cel putin 80 persoane zilnic. Prin fiecare discurs, cei prezenţi sînt informaţi detaliat despre modalitatea de desfăşurare a alegerilor pe teritoriul Italiei, inclusiv, Secţiile de votare care vor fi deschise  la Roma si Bologna.
  • Totodată, Şeful Misiunii răspunde la întrebările adresate de către cetăţeni.  Reieşind din specificul aparte al activităţii misiunilor în ţările cu un număr impunător de cetăţeni moldoveni,  Ambasada de la Roma, pe lîngă faptul că  îşi exercită cu desăvîrşire funcţiile nemijlocite,  urmăreşte şi scopul de a face cît mai multă publicitate pentru a contribui maximal la majorarea prezenţei la urnele de vot.
  • Atît la intrarea în clădirea unde se află Ambasada, pe panoul care ne aparţine,  cît şi în incinta Ambasadei,  au fost afişate avizele respective.
  • Tuturor le sînt difuzate pliantele pe care le-a recepţionat Misiunea de la CEC,  „Alegerile parlamentare -29 iulie 2009”.

Ambasada Republicii Moldova la Roma