Ambasada Republicii Moldova în Republica Italiană

Linkuri utile

Lista oraselor din Italia unde gasiti Ghidul


Centrul de Apel Airmoldova E-services Registru Chamber


Mass Media din Moldova

Noutăţile Ambasadei

Comisia Electorală Centrală face următoarele precizări legate de acreditarea jurnaliştilor străini la alegerile Parlamentului din 5 aprilie curent

Jurnaliştii străini pot fi acreditaţi pe lîngă Comisia Electorală Centrală pe durata mandatului acesteia sau pe perioada alegerilor parlamentare din 5 aprilie 2009 doar după acreditarea lor prealabilă la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene.

În vederea facilitării procedurii de acreditare a jurnaliştilor străini pentru alegerile din 5 aprilie, jurnaliştii străini vor fi acreditaţi pe lîngă MAEIE şi CEC în baza unui singur set de documente.

Pentru aceasta, ei vor expedia în adresa MAEIE pe număr de fax (+3732) 57-83-02 sau pe e-mail massmedi@mfa.md o solicitare de acreditare (nume, date de paşaport, durată de acreditare) din partea conducerii instituţiei mass-media cu semnătură, număr de înregistrare şi ştampilă, “Fişa de acreditare a jurnalistului pe lîngă MAEIE” (vezi www.mfa.md, rubrica „presa şi relaţii cu publicul”), copia legitimaţiei redacţionale şi a paşaportului. La sosirea în Republica Moldova jurnaliştii străini vor avea o fotografie tip paşaport.

În cazul unui liber profesionist, în loc de solicitare din partea redacţiei, se va prezenta o dovadă din partea asociaţiei naţionale de jurnalişti, confirmată de către o Ambasadă sau de către Ministerul Afacerilor Externe al ţării respective.

Acreditarea pe lîngă MAEIE va avea loc fără eliberarea vreunei legitimaţii. Copia setului de documente examinat de MAEIE va fi transmis CEC, care va lua decizia privind acreditarea jurnalistului pe lîngă Comisia Electorală Centrală şi va dispune eliberarea legitimaţiei respective.

În cazul în care jurnaliştii străini deja dispun de o legitimaţie de acreditare pe lîngă MAEIE, ei depun la CEC (mun. Chişinău, str. V. Alecsandri, nr.119:

  1. cererea instituţiei de informare în masă. Aceasta se prezintă pe foaie cu antetul instituţiei, cu semnătura conducătorului instituţiei, cu număr de înregistrare şi ştampilă. Cererea trebuie să conţină următoarele informaţii: numele, prenumele persoanei pentru care se solicită acreditarea, datele din paşaportul/buletinul de identitate, funcţia deţinută, telefoanele de contact, durata pentru care se solicită acreditarea;
  2. copia actului de identitate;
  3. copia de pe acreditarea eliberată de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene;
  4. fotografie de tip „paşaport” (3x4).

Luînd în consideraţie timpul necesar pentru efectuarea procedurilor de acreditare, CEC recomandă depunerea solicitărilor de acreditare la MAEIE pînă pe data de 31 martie 2009 inclusiv.

Comisia Electorală Centrală