Ambasada Republicii Moldova în Republica Italiană

Linkuri utile

Invest Privatization

Centrul de Apel Airmoldova E-services Registru Chamber


Mass Media din Moldova

Noutăţile Ambasadei

Îşi începe activitatea Serviciul Consular pentru eliberarea vizelor de catre Ambasada Italiei la Chişinău - Noutăţi

Beneficiarii care au fixat deja o întâlnire la Ambasada Italiei la Bucureşti pentru 28 ianuarie şi datele succesive sunt invitaţi să se prezinte la Oficiul Consular al Ambasadei Italiei la Chişinău din str. Vlaicu Pircalab nr. 63 începând cu orele 8.30 la datele deja fixate. Dosarele vor fi examinate prin modalităţile indicate de către call center-ul Ambasadei Italiei la Bucuresti. Pentru informaţii ulterioare, persoanele interesate pot contacta numarul de telefon 01505 al Ambasadei Italiei la Chişinău. Numărul în cauză poate fi format doar de la un telefon fix.

Beneficiarii care vor prezenta cereri pentru fixarea audienţelor începind cu 28 ianuarie 2009 o pot face prin intermediul unui call center accesibil conform următorului orar: de la 9.00 până la 13.00 şi de la 14.00 până la 17.00 la numarul de telefon 01505, care poate fi format numai de la un telefon fix. Funcţionarii consulari vor furniza informaţii utile şi vor explica modalităţile de acces la examinarea cererii de viză de către Oficiul Consular al Ambasadei Italiei la Chişinău, precum şi vor indica data de acces la Oficiu după completarea de către beneficiar a documentelor prevăzute pentru cererea de viză.

Oficiul Vize va putea fi contactat, de asemenea, la următorul numar de telefon: 201996.

Procedura pentru eliberarea oricărui tip de viză este urmatoarea:

  • Obţinerea indicaţiilor pentru examinarea dosarului de viză.
  • Indicarea datei examinării dosarului, care va avea loc la o anumită dată şi la o oră stabilită.
  • Accesul la Oficiul Consular şi prezentarea actelor originale solicitate pentru eliberarea vizei, la data şi ora stabilită.

Ambasada Italiei la Chişinău informeaza, de asemenea, că:

  • nu este posibil accesul la Oficiul Consular fără obţinerea preventivă din partea call center-ului a indicaţiilor privind data şi ora audienţei, din care motiv nu se recomandă ca cetăţenii să aştepte timp îndelungat în incinta Oficiului Consular;
  • fiecare beneficiar va primi indicaţii precise referitoare nu numai la ziua, dar şi la ora examinării dosarului, din care motiv este oportun ca cetăţenii să ajungă la sediul Oficiului Consular doar la ora indicata;
  • nici un oficiu sau alta structura de intermediere din Republica Moldova nu a fost autorizat sau imputernicit să accepte şi să examineze dosare de eliberare a vizelor pe contul Ambasadei Italiei la Chişinău. Doar persoanele direct interesate vor putea să contacteze call center-ul şi să se prezinte la Oficiul Consular;
  • prezentarea documentelor solicitate nu are ca urmare obligatorie eliberarea vizei, care este subordonată examinării dosarului de catre Oficiul Consular;
  • achitarea cheltuielilor administrative prevăzute se va face pe contul curent al Ambasadei Italiei la Chişinău nr. 225190023 la sediile autorizate ale bancii "EximBank - Gruppo Veneto Banca", dislocate pe întreg teritoriul Republicii Moldova, conform modalităţilor indicate de call center. Nu este prevăzută nici o altă plată ulterioară sau vărsare de sume băneşti la personalul ataşat ghiseelor Oficiului Consular. Adresele sediilor prevăzute mai sus vor putea fi găsite şi pe pagina web a Bancii (www.eximbank.com);
  • pentru eventuale clarificări sau indicaţii utile, beneficiarii pot să scrie la urmatoarea adresa de poştă electronică: italiavisa@gmail.com".

© Moldpres 2009