Ambasada Republicii Moldova în Republica Italiană

Linkuri utile

Invest Privatization

Centrul de Apel Airmoldova E-services Registru Chamber


Mass Media din Moldova

FIDA

Relațiile Republicii Moldova cu Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă (FIDA)

Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă (FIDA) este agenţia specializată a Naţiunilor Unite, fondată în 1977 ca un organism internaţional financiar multilateral, dedicată eradicării foametei şi a sărăciei din mediul rural în ţările în curs de dezvoltare.

Din anul 1999, FIDA a susținut 7 programe importante în valoare de peste 120 mln. dol. SUA, de care au beneficiat peste 135 de mii de persoane din mediul rural. Republica Moldova se plasează printre primele zece state la capitolul eficienței implementării proiectelor FIDA dintre cele 113 state beneficiare.

În Moldova, împrumuturile IFAD sprijină dezvoltarea legăturilor dintre producătorii agricoli, piețe și furnizorii. IFAD încearcă să îmbunătățească accesul populației rurale la serviciile financiare necesare, să dezvolte intermediarii de pe piață și să sporească disponibilitatea consultanței pentru instituțiile și întreprinderile financiare.

În septembrie 2018, Consiliul Executiv al FIDA a aprobat Programul de oportunități strategice pentru Republica Moldova pentru anii 2019-2024 (COSOP), care prevede finanțarea proiectelor de investiții în agricultură, accentul fiind pus pe inovații, implicarea tinerilor, sporirea rezistenței la schimbările climatice, reducerea sărăciei în mediul rural.

Programul COSOP are două obiective: 1. să stabilească legături de piață pentru categoriile vulnerabile ale populației, permițând astfel săracilor din mediul rural să-și mărească veniturile; și 2. promovarea accesului la serviciile financiare rurale, cu un accent deosebit pe produsele care sprijină categoriile vulnerabile din zonele rurale.

În Republica Moldova activează Unitatea FIDA de implementare a proiectelor. Detalii la următorul link: http://www.ifad.md/

Ambasadorul Republicii Moldova la Roma, Stela Stîngaci, a fost acreditată în calitate de Reprezentant permanent al Republicii Moldova la IFAD din mai 2014.

Mai multe detalii puteți accesa la linkul: https://www.ifad.org/