Ambasada Republicii Moldova în Republica Italiană

Linkuri utile

Invest Privatization

Centrul de Apel Airmoldova E-services Registru Chamber


Mass Media din Moldova

Noutăţi consulare

“Sanatoria 2012” (regularizarea şederii lucrătorilor migranţi)

În luna iulie 2012, Consiliul de Miniştri italian a aprobat Decretul nr. 109 privind “Sanatoria 2012”. Conform prevederilor Decretului menţionat, în perioada 15 septembrie 2012 - 15 octombrie 2012,  angajatorii italieni vor putea depune cererea-declaraţie pentru regularizarea şederii în Italia a muncitorilor care lucrează iregular la ei.

Declaraţia va putea fi depusă de  către angajatorii care deţin cetăţenia Italiei, altui stat membru al UE, sau cetăţenia altor state (cu condiţia deţinerii permisului de şedere italian cu termen de valabilitate îndelungat şi care au stabilit raporturi cu lucrătorii străini cu trei luni pînă la intrarea în vigoare a Decretului menţionat).

Contractul de muncă urmează să prevadă o zi de lucru integrală pentru toate tipurile de angajaţi, cu excepţia lucrătorilor domestici, pentru care se acceptă o zi de lucru redusă, cu un minimum necesar de 20 ore pe săptămînă. Angajaţii străini (lucrătorii migranţi), urmează să prezinte un document care ar confirma şederea acestora pe teritoriul Italiei nu mai tîrziu de 31 decembrie 2011.

Noile reguli nu se răsfrîng asupra angajatorilor cu antecedente penale, care au fost judecaţi/condamnaţi pe parcursul ultimilor cinici ani, precum şi faţă de angajatorii aflaţi în procesul de judecată fiind învinuiţi de implicarea în trafic de fiinţe umane, migrare iregulară, proxenetism, etc. 

De asemenea, vor fi respinse cererile angajatorilor care în trecut au depus declaraţii de regularizare a muncitorilor însă nu şi-au onorat obligaţiunile prin neangajarea lucrătorului migrant indicat în acte. În aceeaşi listă de refuz se includ şi lucrătorii migranţi care anterior au fost expulzaţi din Italia pe motiv de  încălcăre a ordinii  publice, securităţii statului, precum şi cei condamnaţi pentru orice tip de infracţiune indicată în art. 380 al Codului Penal italian, inclusiv cei aflaţi în proces de judecată, precum şi persoanele care prezintă pericol atît pentru Italia, cît şi spaţiul Schengen în general.

Pentru fiecare angajat, angajatorul va fi obligat să achite taxa unică de 1000 euro. În procesul încheierii contractului, angajatorul urmează să demonstreze că pe parcursul ultimelor 6 luni   a achitat în termen salariul, impozitele, etc.

După publicarea Decretului menţionat în monitorul oficial italian (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana),  urmează a fi aprobat un decret interministerial adiţional, prin care se vor stabili exact toate condiţiile cu privire la procedura de achitare a taxei unice, venitul minim necesar al angajatorului, precum şi alte detalii.

În prezent, informaţii adiţionale pot fi consultate la următoarele adrese:

https://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/index2.jsp

https://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/support_registration

http://www1.interno.gov.it

http://icupp.evolutionsrl.com/blog/?page_id=30

http://icupp.evolutionsrl.com/blog/?page_id=7