Ambasada Republicii Moldova în Republica Italiană

Linkuri utile

Invest Privatization

Centrul de Apel Airmoldova E-services Registru Chamber


Mass Media din Moldova

Noutăţi consulare

Călătorii cu copii minori

În ajunul perioadei estivale, Ambasada Republicii Moldova în Republica Italiană reaminteşte că minorii au dreptul de a ieşi şi de a intra în Republica Moldova doar însoţiţi de unul din părinţi, de reprezentanţii lor legali sau de un însoţitor, desemnat prin declaraţia reprezentantului legal, autentificată notarial. În declaraţie va fi indicat scopul călătoriei, durata de şedere şi ţara de destinaţie.

Reprezentant legal este persoana desemnată, potrivit legii, să exercite drepturile şi să îndeplinească obligaţiile părinteşti faţă de copil până la atingerea majoratului (Părinţii, Autoritatea de tutelă sau curatelă).

În cazul în care minorul pleacă să se domicilieze în străinătate, este necesară declaraţia de consimţământ a ambilor părinţi, legalizată notarial. Atunci când părinţii nu sunt reprezentanţii legali ai copilului (lipsiţi de drepturi parinteşti), va fi prezentată declaraţia de consimţământ depusă de reprezentanţii legali, exprimată prin decizia autorităţii tutelare.

Autorităţile de frontieră vor permite ieşirea din ţară a cetăţenilor minori, însoţiţi de o persoană adultă în următoarele cazuri:

  1. minorul este înscris în paşaportul unuia dintre părinţi şi călătoreşte în străinătate însoţit de cel puţin un părinte;
  2. minorul este titular al unui paşaport individual şi călătoreşte în străinătate însoţit de cel puţin un părinte;
  3. minorul este titular al unui paşaport individual si călătoreşte însoţit de o altă persoana fizică. În această condiţie, persoana însoţitoare va prezenta următoarele: declaraţia unuia dintre părinţi sau a reprezentantului legal prin care va fi exprimat acordul de însoţire a copilului în statul sau statele de destinaţie, vor fi prezentate perioada de şedere şi datele de identitate ale însoţitorului

Cu titlu special, se recomandă cetăţenilor să se informeze din timp despre regulile de trecere a frontierei în statele de destinaţie (inclusiv şi de tranzit). Aceste informaţii pot fi obţinute accesând paginile web oficiale ale ţărilor respective sau telefonând la ambasadele şi consulatele statelor vizate.

ATENŢIE!!!: Certificatul de naştere si permisul de şedere nu poate fi folosit ca document de călătorie.