Ambasada Republicii Moldova în Republica Italiană

Linkuri utile

Invest Privatization

Centrul de Apel Airmoldova E-services Registru Chamber


Mass Media din Moldova

Noutăţi consulare

Perfectarea paşaportului

În prezent, Ambasada Republicii Moldova la Roma este în proces de instalare, testare şi eliminare a dificultăţilor tehnice ce ţin de echipamentul pentru perfectarea paşapoartelor biometrice.

Respectiv, pînă la soluţionarea definitivă a dificultăţilor tehnice existente cetăţenii Republicii Moldova pot depune cererile pentru perfectarea paşaportului biometric doar la Consulatul General al RM la Bologna.

Adresa: str. Antonio Canova 30/32, BO 40138 Bologna
Tel.: +39 051 53 81 66
Fax: +39 051 602 24 13
E-mail: bologna@mfa.md
  http://www.bologna.mfa.md/


Programul de lucru:

http://www.bologna.mfa.md/program-working-ro/

Actele necesare pentru a fi prezentate pot fi vizualizate la urmatoarea adresa:

http://www.italia.mfa.md/citizens-documentation-ro/passport-issuing-ro/

Totodată, Ambasada reaminteşte că cetăţenii Republicii Moldova, posesori ai paşapoartelor moldoveneşti cu termenul de valabilitate expirat sau pierdut, care sînt în proces de legiferare a şederii sale în Italia (au depus dosarul de emersiune a muncii iregulare) şi întîmpină dificultăţi în perfectarea unui paşaport valabil, pot să se prezinte la ghişeul unic al oficiului migraţie (Sportello Unico Imigrazione della Questura competente) fiind în posesia Titlului de călătorie (aşa numitul paşaport alb), eliberat de Ambasada Republicii Moldova la Roma sau Consulatul General al Republicii Moldova la Bologna. Astfel, în lipsa unui paşaport moldovenesc valabil, deţinerea titlului de călătorie (aşa numitul paşaport alb), va permite depunerea cererii pentru eliberarea permisului de şedere.

Serviciul consular mulţumeşte pentru înţelegere în legătură cu eventualele incomodităţi survenite.