Ambasada Republicii Moldova în Republica Italiană

Linkuri utile

Invest Privatization

Centrul de Apel Airmoldova E-services Registru Chamber


Mass Media din Moldova

Noutăţi consulare

Aprobarea Regulamentului privind modul de eliberare a invitaţiilor pentru străini şi a cuantumurilor minime de întreţinere pentru străini în Republica Moldova

La 05 mai 2011, prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 331 şi 332 a fost aprobat Regulamentul privind modul de eliberare a invitaţiilor pentru străini, precum şi Cuantumurile minime de întreţinere pentru străini în Republica Moldova.

Prin urmare, cuamntumul minim lunar al mijloacelor de întreţinere necesar a fi dovedit la solicitarea vizei de intrare în Republica Moldova este de 30 euro/zi pentru întreaga perioadă solicitată, dar nu mai puţin de 300 euro, sau echivalentul în valută convertibilă, în cazul unei şederi mai scurte de 10 zile.

De asemenea, a fost modificată lista statelor ai căror cetăţeni necesită invitaţii pentru perfectarea vizei de intrare în Republica Moldova (anexa nr. 2 a Regulamentului privind modul de eliberare a invitaţiilor pentru străini)

Totodată, reamintim că conform art. 30 p. e) al Legii nr. 200 din 16.07.2010 privind regimul străinulor în Republica Moldova, prevede că străinii titulari ai unui permis de şedere sau a unei vize valabile (cu excepţia vizei de tranzit), eliberate de unul din statele membre ale Uniunii Europene sau din statele părţii ale Acordului Shengen sînt exceptate de procedura invitaţiei.

Regulamentul privind modul de eliberare a invitaţiilor pentru străini (inclusiv lista statelor ai căror cetăţeni necesită invitaţii pentru perfectarea vizei de intrare în Republica Moldova), precum şi Cuantumurile minime de întreţinere pentru străini în Republica Moldova.