Ambasada Republicii Moldova în Republica Italiană

Linkuri utile

Invest Privatization

Centrul de Apel Airmoldova E-services Registru Chamber


Mass Media din Moldova

Noutăţi consulare

Simplificarea procedurii de perfectare a actelor notariale la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova

La 08.04.2011, a intrat în vigoare Legea Nr. 21 din 17.02.2011 pentru completarea articolului 42 din Legea nr. 1453-XV din 08.11.2002 cu privire la notariat.

Conform aliniatului 4 din articolul 42, în lipsa actelor de identitate, misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova stabilesc identitatea persoanei pe baza informaţiei din Registrul de stat al populaţiei.

Prin urmare, odată cu intrarea în vigoare a legii în cauză, cetăţenilor Republicii Moldova, li se vor presta servicii consulare notariale (autentificarea procurilor şi traducerilor, legalizarea semnăturilor pe declaraţii şi alte înscrisuri, certificarea autenticităţii fotocopiilor, etc.) indiferent de statutul documentului de identitate moldovenesc deţinut (expirat, valabil, pierdut, sustras, deteriorat, etc)

Informaţii adiţionale la subiectul serviciilor notariale prestate de misiune pot fi vizualizate la următoarea pagină web a Ambasadei Republicii Moldova în Republica Italiană http://www.italia.mfa.md/consular-citizens-services-notary-ro/main-actions-ro/.