Ambasada Republicii Moldova în Republica Italiană

Linkuri utile

Invest Privatization

Centrul de Apel Airmoldova E-services Registru Chamber


Mass Media din Moldova

Noutăţi consulare

Primirea, începînd cu 15 februarie 2011, a dosarelor privind perfectarea paşapoartelor non-biometrice de către Ambasada Republicii Moldova la Roma şi Consulatul General al Republicii Moldova la Bologna

Începînd cu 15 februarie 2011, cetăţenii Republicii Moldova aflaţi în străinătate, pot depune documentele pentru perfectarea paşapoartelor non-biometrice la misiunile diplomatice şi consulare ale Republicii Moldova. Posibilitatea de perfectare a paşapoartelor care nu conţin date biometrice rămîne a fi valabilă doar pînă la 31 decembrie 2011.

Perfectarea paşaportului non-biometric prin intermediul Ambasadei  poate fi efectuată doar de către cetăţenii Republicii Moldova care deţin buletin de identitate moldovenesc valabil.

Procedura de depunere a cererii de eliberare a paşaportului de către persoanele care au împlinit 18 ani, prevede următoarele:

Cetăţeanul urmează să deţină buletin de identitate valabil. Pentru examinarea solicitării de perfectare a paşaportului prin intermediul Ambasadei urmează a fi prezentate:

 •  Buletin de identitate valabil;
 • Paşaportul expirat sau paşaportul valabil în cazul în care se doreşte al doilea paşaport;
 • Declaraţia de pierdere, furt sau deteriorare făcută în scris de solicitant;
 • Cerere (se completează la Ambasadă);
 • 4 fotografii 35x45mm;
 • Trei fotografii color 10x15 cm identice, pe hîrtie opacă, pe fundal alb, anfas. Pe fotografie trebuie să se vadă gîtul. Faţa urmează să fie iluminată în egală măsură din toate părţile (fără umbre);
 • Certificat de naştere moldovenesc în original;
 • Certificat de căsătorie/divorţ moldovenesc în original;
 • Certificatele de naştere moldoveneşti ale copiilor minori, în original;

Procedura de depunere a cererii de eliberare a paşaportului pentru minori (până la 18 ani), prevede următoarele:

Cererea se prezintă de un reprezentant legal (părinte) deţinător al buletinului de identitate valabil. Pentru examinarea solicitării de perfectare a paşaportului prin intermediul Ambasadei urmează a fi prezentate:

 • Buletinul de identitate al reprezentantului legal;
 • Cerere (se completează la Ambasadă);
 • Certificatul de naştere al minorului (certificatul italian urmează a fi transcris);
 • 4 fotografii 35x45 mm şi 3 fotografii 100x150 mm ale minorului, pe hîrtie opacă, pe fundal alb, anfas;
 • Certificatul medical cu grupa sangvină a minorului, tradusă (doar la prima documentare);
 • Certificatul moldovenesc de căsătorie/divorţ al părinților (certificatele străine urmează a fi transcrise);
 • Acordul autentificat notarial al unuia din părinți sau al ambilor părinţi privind eliberarea pașaportului (în cazul în care este rpezentat acordul ambilor părinţi, nu este necesară prezentarea certificatului de căsătorie/divorţ);
 • Paşaportul părintelui;
 • Paşaportul minorului, dacă este;
 • Declaraţia de pierdere, furt sau deteriorare scrisă şi semnată de părinte;
 • Documentul care atestă aflarea legală a minorului în Italia (permisul de şedere);

Paşaportul se ridică personal de către părintele solicitant cu semnarea recipisei de primire. Minorii, care au împlinit 14 ani urmează să deţină buletin de identitate moldovenesc valabil. Cererile recepţionate se expediază de către Ambasadă în adresa MTIC al RM care va examina dosarul şi va perfecta paşaportul nou.