Ambasada Republicii Moldova în Republica Italiană

Linkuri utile

Invest Privatization

Centrul de Apel Airmoldova E-services Registru Chamber


Mass Media din Moldova

Noutăţi consulare

Precizări referitor la conversiunea permisului de conducere

Cetăţenii Republicii Moldova pot conduce mijloacele de transport pe teritoriul Republicii Italiene în baza permisului de conducere naţional eliberat de organele competente ale Republicii Moldova sau a permisului internaţional de conducere (model nou). În cazul reşedinţei pe teritoriul Republicii Italiene pe durata a mai mult de 12 luni, urmează a fi efectuată conversiunea permisului moldovenesc în permis de conducere de model italian, eliberat de autorităţile competente ale Republicii Italiene.

În procesul de conversiune a permisului de conducere, autorităţile italiene, în conformitate cu prevederile Acordului între Guvernul RM şi Guvernul RI privind conversiunea permiselor de conducere, semnat la Roma la 27.11.2003, pot solicita de la cetăţenii moldoveni, prezentarea traducerii permisului de conducere şi confirmarea autenticităţii acestuia, efectuate de către Ambasada RM la Roma sau Consulatul General al RM la Bologna.

În vederea soluţionării problematicii ce ţine de convesriunea permisului de conducere de tipul DL 2008, la 15 noiembrie 2010, în incinta Ministerului Infrastructurilor şi Transporturilor al Republicii Italiene au avut loc negocieri moldo-italiene pe marginea proiectului Protocolului interguvernamental moldo-italian cu privire la modificarea şi completarea Acordului intre Guvernul RM şi Guvernul RI privind conversiunea permiselor de conducere, semnat la Roma la 27.11.2003. Delegaţia Republicii Moldova a fost reprezentată de către Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor, precum şi Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene.

Consultările au oferit posibilitatea examinării minuţioase şi definitivării, de către experţi, a textului prototocolului menţionat, care în urma intrării în vigoare va permite cetăţenilor moldoveni aflaţi în Republica Italiană, conversiunea permiselor de conducere moldoveneşti de tipul DL 2008.

In prezent, Republica Moldova şi Republica Italiană sunt la etapa finală la subiectul intrării in vigoare a modificarilor tratatului menţionat, părţile fiind in proces de definitivare a procedurilor interne tehnice. Respectiv, Ambasada va informa adiţional cetăţenii despre intrarea în vigoare a modificărilor vizate, incluisv prin intermediul paginii web a misiunii: http://www.italia.mfa.md/consular-news-ro/.