Ambasada Republicii Moldova în Republica Italiană

Linkuri utile

Invest Privatization

Centrul de Apel Airmoldova E-services Registru Chamber


Mass Media din Moldova

Noutăţi consulare

Decretul Flussi 2010-2011

La 31.12.2010, în “Gazzetta Ufficiale” (monitorul oficial) a fost publicat Decretul Flussi 2010-2011, conform căruia cetăţenilor străini le vor fi oferite circa 100 000 autorizaţii pentru muncă în Republica Italiană. Conform procedurii stabilite deja, cifra totală de circa de 100 000  include şi cote destinate pentru cetăţenii statelor cu care Italia a încheiat Acorduri în domeniul muncii.

Circa 50 000 de autorizaţii sunt rezervate lucrătorilor angajaţi în toate domeniile muncii, care provin din Albania, Algeria, Bangladesh, Egipt, Filipine, Ghana, Maroc, Moldova, Pakistan, Senegal, Somalia, Sri-Lanka, Tunis, India, Peru, Ucraina, Nigeria, Gambia. 30 000 de autorizaţii vor fi destinate lucrătorilor domestici (dădace, menajeri, îngrijitori (persoanele care asistă cetăţenii în etate, cu handicap, etc.)); 4000 autorizaţii pentru persoanele care au participat în ţara de origine la cursuri de formare profesională; 500 autorizaţii pentru persoanele a căror rude, de origine italiană, pînă la gradul III, au fost/sunt stabilite/ţi în Argentina, Uruguay, Venezuela, Brazilia, şi care sunt înregistraţi la oficiile consulare italiene în ţările respective. 

De asemenea, sunt prevăzute 11 000 de conversiuni ale permiselor de şedere eliberate de ţările membre UE pentru studii, cursuri de calificare, muncă sezonieră şi lungă şedere, în permise de muncă subordonată, precum şi conversiunea a 500 permise de lungă şedere eliberate de ţările membre UE, în permise pentru muncă autonomă.

Cota pentru cetăţenii Republicii Moldova constituie 5200 autorizaţii pentru muncă subordonată nesezonieră.

Procedura de depunere a cererilor din partea angajatorilor se va efectua on-line. Prezentarea cererilor va fi posibilă după 30 de zile, din data publicării decretului. Pentru toate categoriile de lucrători vor fi prevăzute anumite zile destinate depunerii cererilor, procedură care va fi posibilă începînd cu orele 8.00 a zilei stabilite. Autorizaţiile vor fi distribuite pînă la epuizarea stocului prevăzut, în baza principiul primului depunător.