Ambasada Republicii Moldova în Republica Italiană

Linkuri utile

Invest Privatization

Centrul de Apel Airmoldova E-services Registru Chamber


Mass Media din Moldova

Noutăţi consulare

Regimul străinilor în Republica Moldova

La 24.12.2010, a intrat în vigoare Legea  nr. 200
din  16.07.2010, cu privire la regimul străinilor în Republica Moldova.

Legea reglementează intrarea, aflarea şi ieşirea străinilor pe/de pe teritoriul Republicii Moldova, acordarea şi prelungirea dreptului de şedere, repatrierea, documentarea acestora, stipulează măsuri de constrîngere în caz de nerespectare a regimului de şedere şi măsuri specifice de evidenţă a imigraţiei, în conformitate cu obligaţiile asumate de Republica Moldova prin tratatele internaţionale la care este parte.

Textul legii, precum şi informaţii ce ţin de  regimul acordării vizelor, drepturile conferite de viză şi tipurile ei, drepturile şi obligaţiile străinilor, asistenţa la integrarea străinilor în viaţa economică, socială şi culturală a
Republicii Moldova, condiţiile de intrare a străinilor pe teritoriul Republicii Moldova, obligaţiile transportatorilor, nepermiterea intrării în Republica Moldova şi interdicţia de intrare, etc, pot fi accesate aici.