Ambasada Republicii Moldova în Republica Italiană

Linkuri utile

Invest Privatization

Centrul de Apel Airmoldova E-services Registru Chamber


Mass Media din Moldova

Noutăţi consulare

Sistarea primirii actelor pentru perfectarea paşapoartelor începînd cu data de 01 decembrie 2010

La data de 01 iulie 2007 a fost adoptată Legea nr. 135 pentru modificarea articolului 2 din Legea nr. 273-XIII din 09 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte.

Potrivit acestei modificări, începînd cu data de 01 ianuarie 2011, se vor elibera paşapoarte biometrice, cu respectarea următoarelor prevederi:

  • paşaportul naţional va conţine datele biometrice (grupa sanguină, amprentele digitale, fotografia digitală);
  • includerea amprentelor digitale în paşaportul (documentul de călătorie) copilului în vîrstă de pînă la 12 ani nu este obligatorie;
  • paşapoartele care nu conţin date biometrice, eliberate pînă la 1 ianuarie 2011, vor fi valabile pînă la expirarea termenului de valabilitate.

Reieşind din faptul că pînă în prezent nu a fost stabilită data concretă cînd misiunile diplomatice şi consulare ale Republicii Moldova, inclusiv Ambasada Republicii Moldova la Roma, vor fi dotate cu echipamentul necesar, serviciul consular al Republicii Moldova în Republica Italiană, anunţă sistarea temporară a primirii actelor pentru perfectarea paşapoartelor începînd cu data de 01 decembrie 2010.

Respectiv, cetăţenii Republicii Moldova vor putea depune actele pentru perfectarea paşapoartelor doar la secţiile de paşapoarte din Republica Moldova.

Informaţii suplimentare cu privire la eliberarea paşapoartelor biometrice, pot fi accesate la următoarele link-uri şi numere de telefon:

  • http://www.mfa.gov.md/centrul-apel/ - Centrul de Apel al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al RM
    tel: 0 80 090990 din Republica Moldova
    tel: +373 22 690990 din străinătate
  • http://www.mtic.gov.md/ -  Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor al Republicii Moldova

Serviciul consular al Ambasadei Republicii Moldova la Roma mulţumeşte pentru înţelegere în  legătură cu eventualele incomodităţi survenite.