Ambasada Republicii Moldova în Republica Italiană

Linkuri utile

Invest Privatization

Centrul de Apel Airmoldova E-services Registru Chamber


Mass Media din Moldova

Noutăţi consulare

Propuneri pentru asociaţiile diasporei

Organizaţia Internaţională pentru Migraţie lansează un Apel pentru propuneri de proiecte pentru asociaţiile diasporei şi grupurile de iniţiativă în cadrul Mecanismului de granturi mici pentru diasporă în scopul sprijinirii comunicării dintre asociaţiile diasporei şi migranţi în ţările lor gazdă, dezvoltării căilor existente sau creării căilor noi de comunicare între Moldova şi migranţii aflaţi peste hotare, creării platformelor de servicii pentru migranţi în ţările gazdă şi consolidării capacităţilor instituţionale ale asociaţiilor diasporei şi grupurilor de iniţiativă. Sumă totală acordată pentru susţinere va fi de 50.000 euro sau cel mult 5.000 euro pentru un proiect.

Cine poate participa?

  • Asociaţiile diasporei înregistrate în orice ţară de destinaţie
  • Grupuri înregistrate de iniţiativă a migranţilor care lucrează cu diaspora moldovenească în ţările gazdă (cum ar fi comunităţile în internet, instituţii mass-media) citiţi mai departe...

Ce fel de proiecte vor fi susţinute?

Prin intermediului Mecanismului de granturi pentru diasporă vor fi susţinute proiecte care se încadrează în unul sau mai multe domenii:

  • Consolidarea comunicării dintre asociaţiile diasporei şi migranţi în ţările lor gazdă
  • Dezvoltarea căilor existente de comunicare sau crearea unor căi noi şi sprijinirea migranţilor
  • Dezvoltarea canalelor existente de comunicare sau crearea unor canale viabile între Moldova şi migranţii aflaţi peste hotare
  • Crearea unor platforme de servicii pentru migranţi în ţările gazdă
  • Consolidarea capacităţilor instituţionale ale asociaţiilor diasporei şi grupurilor de iniţiativă

Vor fi încurajate parteneriatele între două sau mai multe asociaţii din una sau mai multe ţări gazdă, cooperarea între asociaţiile diasporei şi funcţionarii Guvernului Republicii Moldova peste hotare (Ambasade), cooperarea între asociaţiile diasporei şi societatea civilă din Moldova, inclusiv mass-media şi prestatori de alte servicii, precum şi cooperarea între asociaţiile diasporei şi BRIE.

Care ar fi durata proiectului?

Durata proiectelor poate fi de cel mult 1 lună.

Termenul limită pentru depunerea cererilor este 1 decembrie 2010. Cererile vor fi examinate pe parcursul unei luni. Începutul implementării proiectelor selectate este preconizat pentru 1 februarie 2011.

Consideraţiuni financiare

Suma totală acordată este de 50.000 euro. Susţinerea solicitată pentru un proiect nu poate depăşi suma de 5.000 euro. Organizaţiile sunt încurajate să solicite finanţare pentru cel mult 80% din bugetul total al activităţii planificate şi să păstreze o cotă de 20% pentru alte contribuţii (însăşi asociaţia, migranţii sau alţi finanţatori).

Acest program este finanţat de Uniunea Europeană în cadrul Proiectului „Susţinerea implementării componentei de migraţie şi dezvoltare a parteneriatului pentru mobilitate UE-Moldova” implementat de Misiunea Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie în Republica Moldova şi Guvernul Republicii Moldova.

Pentru informaţii suplimentare privind procedura de depunere a cererilor urmează a fi contactată dna Dorina Andreev, Consultant pentru relaţii cu diaspora, OIM, tel. (+373) 79200170, fax: (+373 22) 232862, e-mail: dandreev@iom.int , Web: www.iom.md