Ambasada Republicii Moldova în Republica Italiană

Linkuri utile

Invest Privatization

Centrul de Apel Airmoldova E-services Registru Chamber


Mass Media din Moldova

Noutăţi consulare

Abordarea fenomenului exodului de creieri şi consolidarea Republicii Moldova drept platformă de cercetare şi dezvoltare prin revenirea temporară a oamenilor de ştiinţă moldoveni expatriaţi

Academia de Ştiinţe a Moldovei, în parteneriat cu Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Misiunea în Republica Moldova, au lansat recent iniţiativa intitulată "Abordarea fenomenului exodului de creieri şi consolidarea Republicii Moldova drept platformă de cercetare şi dezvoltare prin revenirea temporară a oamenilor de ştiinţă moldoveni expatriaţi".

Scopul acestei iniţiative este de a susţine revenirea temporară a savanţilor originari din Republica Moldova, ce activează în prezent în instituţiile de cercetare de peste hotare.

Fiecare savant originar din Republica Moldova, aflat în străinătate, poate contribui cu expertiza pe care o deţine, prin intermediul cooperării ştiinţifice cu cercetătorii din ţara de baştină, la dezvoltarea ştiintei şi economiei din Republica Moldova.

Pentru a facilita acest proces de colaborare ştiinţifică şi transfer de cunoştinţe, OIM va acorda, în baza unui concurs deschis, granturi de scurtă şedere în Republica Moldova unui număr de 30 de cercetători ce doresc să revină în ţară pe o perioadă de 7 – 11 zile pentru a realiza activităţi ştiinţifice la una din instituţiile de cercetare din Moldova.

Pentru participarea la concursul de selecţie vă rugăm să completaţi chestionarul anexat până la data de 15 septembrie 2010. De asemenea, chestionarul poate fi găsit pe site-ul www.asm.md, www.international.asm.md, www.iom.md şi www.migratie.md. Urmare a recepţionării chestionarului completat, candidaţii selectaţi vor fi rugaţi să prezinte un plan mai detailat ale activităţilor care vor fi realizate în Moldova pe parcurusul vizitei. Candidaturile finale vor fi selectate de o comisie de evaluare, formată din reprezentanţi ai organizaţiilor şi laboratoarelor de cercetare relevante, reprezentaţi ai AŞM şi OIM.


Pentru informaţii detaliate, urmează a fi contactaţi:

Academia de Ştiinţe a Moldovei
MD-2001, Chişinău, bd. Stefan cel Mare 1, of. 433/440
Website: www.asm.md / www.international.asm.md
Organizaţia Internaţională pentru Migraţie
MD-2001, Chişinău, str. Ciuflea 36/1, of. 14
Website: www.iom.md / www.migratie.md
Dr. Lidia Romanciuc
Director, Centru Proiecte Internaţionale
Tel./fax: (+373 22) 270774
E-mail: intprojects@asm.md
Vitalie Varzari
Specialist Principal, Direcţia Integrare Europeană şi Cooperare Internaţională
Tel./fax: (+373 22) 212547
E-mail: diaspora@asm.md
Ludmila Vasilov
Asistent Migraţie şi Dezvoltare
Tel: (+373 22) 232940 (ext.140)
Fax: (+373 22) 232862
E-mail: lvasilov@iom.int