Ambasada Republicii Moldova în Republica Italiană

Linkuri utile

Lista oraselor din Italia unde gasiti Ghidul


Centrul de Apel Airmoldova E-services Registru Chamber


Mass Media din Moldova

Noutăţi consulare

Cetăţenii Republicii Moldova aflaţi peste hotare vor putea depune la Ambasadă cerere pentru perfectarea unui paşaport nou

Începând de astăzi 2 iunie 2010, cetăţenii Republicii Moldova aflaţi peste hotare vor putea depune la Ambasadă cerere pentru perfectarea unui paşaport nou.

Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor (MTIC) şi Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene (MAEIE) au semnat un Ordin comun prin care a fost aprobată Instrucţiunea privind modul de examinare a cererilor cetăţenilor Republicii Moldova depuse la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova.

Principalul scop al acestei decizii constă în simplificarea procedurii de documentare a cetăţenilor care se află temporar peste hotare, inclusiv a celor care au dobândit sau redobândit cetăţenia Republicii Moldova. Potrivit MTIC, această măsură se încadrează în programul amplu de acţiuni de simplificare a procesului de documentare a populaţiei.

Documentul menţionat prevede că cetăţenii moldoveni care se află în străinătate provizoriu, vor putea depune cerere de perfectare a documentelor prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, în cazul în care a expirat termenul de valabilitate a paşaportului, în caz de furt sau pierdere a acestuia în străinătate, în caz de necesitate de a se documenta cu cel de-al doilea paşaport valabil, fie în cazul documentării minorilor născuţi peste hotare.

Potrivit procedurii stabilite în Instrucţiune, solicitantul paşaportului va depune la ambasadă sau consulat o cerere tip, la care va anexa poze speciale în conformitate cu cerinţele stabilite pentru a fi transmise în Republica Moldova pentru perfectarea paşaportului.

MAEIE va asigura primirea cererilor şi eliberarea paşapoartelor prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale Moldovei, iar MTIC va asigura procesul de eliberare a paşapoartelor în conformitate cu prevederile Ordinului comun. Termenul de examinare a cererilor şi de eliberare a documentelor va constitui pâna la 30 de zile.