Ambasada Republicii Moldova în Republica Italiană

Linkuri utile

Invest Privatization

Centrul de Apel Airmoldova E-services Registru Chamber


Mass Media din Moldova

Noutăţi consulare

2700 locuri de muncă au fost expuse în cadrul Tîrgului de informare despre piaţa muncii din oraşul Padova, Italia

La 8 mai 2010, la Padova, Italia, s-a desfăşurat un Târg de informare despre piaţa muncii a cetăţenilor moldoveni, care trăiesc şi muncesc temporar în această ţară.

La deschiderea Târgului au participat dna Valentina Buliga, ministru al muncii, protecţiei sociale şi familiei, dl Gheorghe Rusnac, ambasadorul Republicii Moldova în Italia, dl Per Lidberg, directorul proiectului "Consolidarea capacităţii Moldovei de gestionare a pieţei muncii şi de reîntoarcere a migranţilor în cadrul parteneriatului de mobilitate cu Uniunea Europeană", reprezentanţi ai Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale din Italia, Serviciul Public de Ocupare Veneto lavoro şi Diasporei moldovenilor în Italia.

Târgul de informare a reprezentat o oportunitate pentru companiile şi întreprinderile care doresc să-şi extindă aria de recrutare în rândul moldovenilor aflaţi în străinătate, doritori să se întoarcă acasă.

În cadrul târgului 13 angajatori au expus 2700 locuri de muncă, atât pentru muncitori, cât şi pentru specialişti, în condiţii financiare competitive. La eveniment au participat astfel de agenţi economici cum ar fi BC "Eximbank Gruppo Veneto Banca", "Portavita" SRL, ÎCS DRA "Draexmaier-Automotive" SRL, "Ademar-Mob" SRL, SA "Artima", ÎCS "Blueline", Fabrica "Ionel" SA, ZAL "Parcul de producţie Valkaneş" ş. a.

Alături de ofertele prezentate de aceste companii Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă a venit cu informaţii privind diverse programe, care se implementează actualmente pe piaţa forţei de muncă, cât şi locurile de munca libere gestionate şi condiţiile de ocupare a acestora. Totodată, cei prezenţi au aflat despre un serviciu nou de informare – Centrul de Apel - Piaţa Muncii, care oferă un pachet standard de informaţii despre piaţa muncii, servicii de ocupare pentru angajatori şi persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, la care pot apela şi cetăţenii aflaţi peste hotare.

Au fost prezentate posibilităţile de informare despre piaţa muncii prin intermediul site www.anofm.md şi a portalului www.jobmarket.gov.md şi repartizate celor prezenţi diverse materiale informative despre piaţa muncii.

Dna Valentina Buliga, ministru al muncii, protecţiei sociale şi familiei a informat pe larg asistenţa despre programele economice şi sociale desfăşurate actualmente în ţară, a răspuns la întrebările adresate şi a susţinut o sesiune de informare în grup privind specificul programelor sociale acordate pentru diverse categorii de persoane.

De asemenea similare sesiuni de informare în grup au fost organizate de către reprezentanţii Organizaţiei pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii a Ministerului Economiei, participante la eveniment, care au prezentat serviciile oferite şi un spectru larg de informaţii pentru migranţi, inclusiv proiectul Programului PARE „Unu plus unu”, care a fost apreciat de către participaţii la sesiune.

Menirea Târgului a fost predispunerea cetăţenii moldoveni, aflaţi temporar in Italia, spre comunicare cu autorităţile prezente la târgul de informare, cît şi să informeze despre situaţia curentă de pe piaţa forţei de muncă din ţară, despre unele posibilităţi reale de reintegrare a lor pe piaţa autohtonă.

Potrivit datelor peste 150 de cetăţeni moldoveni participaţi la eveniment au luat cunoştinţă de locurile de muncă propuse. Cei interesaţi de o anumită companie şi dispuşi să ocupe un loc de lucru au făcut schimb de informaţii cu managerii prezenţi, au lăsat CV şi datele de contact pentru a reveni la negocieri.

Evenimentul a contribuit la o mai bună cunoaştere a mediului în care trăiesc şi lucrează cetăţenii moldoveni în Italia, la stabilirea raporturilor de colaborare cu diaspora moldovenilor din această ţară, oferirea informaţiilor ce ţin de piaţa muncii şi altă informaţie utilă – migraţia legală, riscurile migraţiei ilegale, transferul remitenţelor, stabilirea relaţiilor de colaborare cu structurile oficiale ale Italiei care se ocupă de problemele pieţei munci.

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Moldova şi Serviciul de Ocupare Veneto Lavoro din Italia în cadrul desfăşurării Târgului au încheiat un Acord de cooperare privind suportul şi serviciile de informare acordate migranţilor moldoveni care doresc să se reîntoarcă în ţară.

Menţionăm, că Regiunea Veneto Lavoro din 2009 a început să experimenteze un serviciu de informare, dedicat susţinerii proiectelor de reîntoarcere a migranţilor care locuiesc legal în regiune, iar Veneto Lavoro este responsabilă de această activitate. Astfel, aceasta dispune în prezent de o reţea transnaţională de instituţii şi organizaţii ce leagă Regiunea Veneto cu ţările de origine ale imigranţilor, care are drept scop să unească reprezentanţii diferitor instituţii, asociaţii, angajatori pentru ca cu eforturi comune să poată susţine in mod practic şi concret proiectele de reîntoarcere.