Ambasada Republicii Moldova în Republica Italiană

Linkuri utile

Invest Privatization

Centrul de Apel Airmoldova E-services Registru Chamber


Mass Media din Moldova

Noutăţi consulare

Republica Italiană a înăsprit legislaţia internă vis-a-vis de migranţii ilegali

La 02 iulie 2009, Camera superioară a Parlamentului italian a aprobat Decretul-lege "Cu privire la securitate". Noul Decret-lege, deşi înăspreşte pedepsele pentru un spectru mai larg de contravenţii şi infracţiuni îndreptate împotriva ordinii publice, pornind de la unele fapte mai puţin periculoase cum ar fi cerşitul sau aruncarea gunoiului prin geamul vehiculului staţionat sau în mişcare şi, ajungînd la infracţiuni legate de activitatea structurilor de tip mafiot, este totuşi, dedicat în cea mai mare parte fenomenului imigraţiei ilegale.

Astfel, acest act normativ, introduce un şir de contravenţii şi infracţiuni noi cu privire la imigrarea ilegală şi înăspreşte sancţiunile pentru fapte incriminate, deja, de legislaţia în vigoare. În mod particular, menţionăm următoarele:

 • este introdusă o nouă infracţiune – intrarea şi şederea ilegală pe teritoriul statului italian, pentru care este prevăzută achitarea unei amenzi de la 5 la 10 mii euro şi expulzarea de pe teritoriul Italiei;
 • funcţionarii publici şi alţi operatori de servicii publice vor fi obligaţi să semnaleze organelor de drept străinii nedocumentaţi care vor apela la serviciile lor (inclusiv personalul şcolar, spitalicesc, din alte oficii publice);
 • primăriile sunt autorizate să apeleze la asociaţii de voluntariat pentru a organiza ture de supraveghere a teritoriului, fiind permise în acest scop, patrulele private paramilitare formate din cetăţeni neînarmaţi care vor purta uniforme cu însemne specifice pentru poliţia privată;
 • este prelungit de la 2 la 6 luni termenul maxim de detenţie în Centrele de identificare şi expulzare;
 • dreptul cetăţeanului de a cere tutela asupra rudei sale prin alianţă – cetăţean străin neregulamentar – în scopul evitării expulzării, este redus de la gradul IV la gradul II;
 • este introdusă infracţiunea de transmitere a imobilului în folosinţa străinului clandestin, fiind avuţi în vedere proprietarii de locuinţe care oferă în chirie străinilor clandestini. Pentru această infracţiune este prevăzută privaţiunea de libertate pînă la 3 ani;
 • a fost prelungită de la 6 luni la 2 ani perioada care va trebui să treacă de la data încheierii căsătoriei între un cetăţean italian şi un cetăţean străin rezident legal în Italia, după care cetăţeanul străin va putea depune cererea de obţinere a cetăţeniei italiene. În cazul cetăţeanului străin domiciliat în străinătate, perioada de aşteptare va fi de 3 ani;
 • operatorii de transferuri băneşti internaţionale vor fi obligaţi să ceară permisul de şedere italian de la clienţii cetăţeni străini, copia permisului urmînd să fie păstrată timp de 10 ani. În cazul lipsei permisului, operatorul este obligat să denunţe străinul în termen de 12 ore, în caz contrar, riscă excluderea din registrul agenţilor autorizaţi pentru activităţi financiare;
 • a fost introdusă o taxă de 400 de euro pentru depunerea cererilor de dobîndire sau redobîndire a cetăţeniei italiene şi de 200 de euro pentru fiecare cerere nouă de eliberare sau reînnoire a permisului de şedere, cu excepţia permiselor acordate în scop de azil sau pentru motive umanitare;
 • străinii care vor dori să se căsătorească în Italia vor trebui să prezinte permisul de şedere;
 • autorizarea înregistrării domiciliului străinului va fi precedată de verificarea situaţiei igienico-sanitare a imobilului în care locuieşte;
 • pentru autorizarea cererii de reîntregire a propriei familii, locuinţa solicitatului va fi supusă expertizei în vederea verificării îndeplinirii criteriilor igienico-sanitare care vor fi stabilite de fiecare primărie în parte;
 • eliberarea oricărui document de stare civilă (certificat de căsătorie, de naştere, deces, etc.) va avea loc doar la prezentarea permisului de şedere;
 • străinul va fi radiat din registrul anagrafic al imigraţilor cu şedere legală la expirarea a 6 luni din data expirării permisului de şedere;
 • sunt introduse sancţiuni sub forma de arest de pînă la 1 an şi amendă de pînă la 2 mii euro pentru neprezentarea la cererea agentului de securitate publică a permisului de şedere şi/sau a oricărui alt act de identificare.