Ambasada Republicii Moldova în Republica Italiană

Linkuri utile

Invest Privatization

Centrul de Apel Airmoldova E-services Registru Chamber


Mass Media din Moldova

Noutăţi consulare

Buletine de identitate pentru copiii nou-născuţi

Prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.258 din 03.04.2009 a fost stabilită procedura simplificată de înregistrare şi documentare a copiilor nou-născuţi cu acte de stare civilă şi cu buletin de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova.

Începînd cu 30 aprilie curent, Ministerul Dezvoltării Informaţionale va asigura înregistrarea actelor de stare civilă şi eliberarea certificatelor respective, primirea cererilor şi eliberarea buletinelor de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova pentru copiii nou-născuţi nemijlocit în maternităţile instituţiilor medico-sanitare. Buletinele de identitate pentru prunci vor fi eliberate cu fişa de însoţire, dar fără fotografia, semnătura şi datele biometrice ale titularului.

Buletinul de identitate pe numele nou-născuţilor va fi valabil 10 ani.

În conformitate cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.258, certificatul de naştere şi buletinul de identitate sunt perfectate şi eliberate solicitanţilor în mod gratuit.