Ambasada Republicii Moldova în Republica Italiană

Linkuri utile

Lista oraselor din Italia unde gasiti Ghidul


Centrul de Apel Airmoldova E-services Registru Chamber


Mass Media din Moldova

Noutăţi consulare

Introducerea paşaportului cetăţeanului RM seria "B"

Începînd cu 2 februarie anul curent Întreprinderea de Stat CRIS "Registru" a Ministerului Dezvoltării Informaţionale eliberează cetăţenilor Republicii Moldova paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova, seria "B".

Spre deosebire de paşaportul seria "A", documentul nou nu prevede completarea datelor deţinute în pagina 5, care a conţinut următoarea informaţie despre persoană: numele, prenumele, cetăţenia, locul naşterii, data naşterii, înălţimea, culoarea ochilor, grupa sanguină, eliberat de şi semnătura. Noul document mai deferă de cel vechi prin numărul, care este tipărit pe prima pagină, iar pe cele ulterioare el este perforat.

Ţinînd cont că legislaţia în vigoare a Republicii Moldova permite eliberarea paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova din momentul naşterii şi, respectînd recomandările ICAO (Organizaţiei Internaţionale a Aviaţiei Civile) în vederea realizării principiului "persoană – paşaport", părinţii, care călătoresc des peste hotare pot obţine la necesitate documentarea copiilor cu paşaport al cetăţeanului RM.

Paşapoartele eliberate cetăţenilor Republicii Moldova cu seria "A" rămîn în continuare valabile pînă la expirarea termenului lor de valabilitate. Concomitent cu paşapoartele cu seria "B" vor fi eliberate şi paşapoarte cu seria "A", ce conţin date biometrice suplimentare.

Sursa: www.mdi.gov.md