Ambasada Republicii Moldova în Republica Italiană

Linkuri utile

Invest Privatization

Centrul de Apel Airmoldova E-services Registru Chamber


Mass Media din Moldova

Noutăţi consulare

Parlamentul a introdus modificări în Legea Cetăţeniei Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea nr. 275-XVI din 18.12.2008 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei Republicii Moldova nr.l024-XIV din 2 iunie 2000.

Potrivit modificărilor respective, renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova se aprobă persoanei care a împlinit vîrsta de 18 ani, cu condiţia prezentării adeverinţei deţinerii sau dobîndirii cetăţeniei unui alt stat, ori garanţiei dobîndirii unei alte cetăţenii.

In cazul în care persoana căreia i s-a aprobat renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova, în pofida garanţiei, nu va dobîndi cetăţenia unui alt stat, adică va deveni apatridă, partea din decretul Preşedintelui Republicii Moldova privind aprobarea renunţării la cetăţenia Republicii Moldova, referitoare la această persoană, se va abroga în modul stabilit.

Cererea privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova se adresează Preşedintelui Republicii Moldova şi se depune numai de persoanele care îşi au reşedinţa obişnuită peste hotare, la reprezentanţa diplomatică sau instituţia consulară a Republicii Moldova.

Pentru aprobarea renunţării la cetăţenia Republicii Moldova, solicitantul nu trebuie să prezinte certificatul de la centrul militar, eliberat recruţilor care domiciliază legal şi obişnuit pe teritoriul Republicii Moldova.

Sursa: www.mdi.gov.md