Ambasada Republicii Moldova în Republica Italiană

Linkuri utile

Invest Privatization

Centrul de Apel Airmoldova E-services Registru Chamber


Mass Media din Moldova

Acte de stare civilă

Informaţii privind transcrierea actelor de stare civilă

Cetăţenii Republicii Moldova ale căror acte de stare civilă (naştere, căsătorie, divorţ, deces) au fost înregistrate după data de 17 august 2001 de către organele competente ale ţărilor străine, urmează să efectueze transcrierea (recunoaşterea) acestor acte de stare civilă.

Pentru a transcrie un act de stare civilă urmează să vă adresaţi, personal sau prin intermediul unei persoane împuternicite prin procură, la serviciul stare civilă din Republica Moldova din localitatea în a cărui rază teritorială domiciliaţi.

În caz de urgenţă, transcrierea actelor de stare civilă poate fi efectuată la Serviciul Stare Civilă (mun. Chişinău, str. M. Viteazul 11/1).

De asemenea, actele de stare civilă pot fi transcrise prin intermediul Misiunilor diplomatice şi consulare ale Republicii Moldova în străinătate după aprobarea cererii privind transcrierea actului de stare civilă de către Serviciul Stare Civilă din cadrul Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova.

La depunerea cererii de transcriere a actului de stare civilă urmează a fi prezentatate următoarele acte: