Ambasada Republicii Moldova în Republica Italiană

Linkuri utile

Invest Privatization

Centrul de Apel Airmoldova E-services Registru Chamber


Mass Media din Moldova

Recunoaşterea actelor de studii

Recunoaşterea în Republica Italiană a actelor de studii eliberate de către instituţiile de învăţămînt din Republica Moldova

Cetăţenii Republicii Moldova, care pleacă în Italia în scopuri academice, profesionale sau care doresc să-şi continue studiile în Republica Italiană urmează să confirme autenticitatea actelor de studii la Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, care ulterior apostilării la Ministerul Justiţiei al RM, sunt necesar de a fi prezentate la Ambasada Italiei în Republica Moldova în scopul obţinerii Declaraţiei de Valoare corespunzătoare perfectată în limba italiană.

Prin urmare, actele de studii eliberate de către instituţiile de învăţămînt din Republica Moldova se recunosc de către autorităţile italiene doar dacă sunt însoţite de Declaraţia de Valoare eliberată în exclusivitate de Ambasada Republicii Italiene la Chişinău.

Lista actelor necesare pentru a fi prezentate la Ambasada Italiei la Chişinău:

Sursa: Ambasada Italiei la Chişinău 11.08.2011
AUTENTIFICAREA ACTELOR DE STUDII, ELIBERATE DE CĂTRE INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÎNT DIN REPUBLICA MOLDOVA

Cetăţenii Republicii Moldova, care pleacă peste hotare în scopuri academice sau profesionale urmează să confirme autenticitatea actelor de studii la Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova. Ministerul Educaţiei eliberează declaraţii de valoare academică şi profesională a actelor de studii şi a calificărilor, furnizează informaţii despre sistemul de învăţămînt şi sistemul de notare.

Prin confirmarea autenticităţii se înţelege procedura prin care autorităţile competente ale unui stat (în cazul respectiv Ministerul Educaţiei) confirmă veridicitatea actului de studiu sau a altui act/document, eliberat în sistemul educaţional naţional şi a înscrierilor de pe acest act.

Înainte de a demara procedura de confirmare a autenticităţii şi traducere a actelor de studii, este necesar de verificat la Ambasada Italiei la Chişinău condiţiile în care se poate obţine recunoaşterea diplomelor.

Actele necesare pentru CONFIRMAREA AUTENTICITĂŢII actelor de studii de către Ministerul Educaţiei al RM sunt următoarele:

– pentru elevii gimnaziilor, şcolilor medii de cultură genarală, liceelor (care nu au primit documentul de absolvire a instituţiei de învăţămînt):

– pentru absolvenţii învăţămîntului gimnazial (9 clase), învăţămîntului mediu de cultură generală (11 clase), învăţămîntului liceal (12 clase):