Ambasada Republicii Moldova în Republica Italiană

Linkuri utile

Invest Privatization

Centrul de Apel Airmoldova E-services Registru Chamber


Mass Media din Moldova

Obţinerea cetăţeniei Republicii Moldova

Pentru informaţii detaliate vizînd cetăţenia Republicii Moldova, recomandăm să vedeţi adresele de mai jos:

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311522 - Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024 din 02.06.2000

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=295935 - Hotărîrea Guvernului Nr. 197 din 12.03.2001 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura dobîndirii şi pierderii cetăţeniei Republicii Moldova