Ambasada Republicii Moldova în Republica Italiană

Linkuri utile

Invest Privatization

Centrul de Apel Airmoldova E-services Registru Chamber


Mass Media din Moldova

Documentarea cetăţenilor

Autorizarea stabilirii cu domiciliu permanent în Italia

Cetăţenii Republicii Moldova care au obţinut permis de şedere permanentă în Italia şi care doresc să se stabilească definitiv în Italia, urmează să-şi autorizeze în acest scop plecarea cu trai permanent în acest stat şi să obţină statutul de nerezident al Republicii Moldova. Obţinerea autorizării pentru plecarea cu domiciliu permanent în Italia nu afectează cetăţenia persoanei sau drepturile de cetăţean al Republicii Moldova.

Cetăţenii, care pleacă din Republica Moldova pentru a se stabili cu domiciliul peste hotare, au dreptul să-şi ia pe cont propriu bunurile ce le aparţin lor şi membrilor familiei, valuta cîştigată în mod legal, sa-şi menţină în proprietate bunurile ce le stăpînesc de drept în teritoriul republicii, precum şi mijloacele băneşti, hîrtiile de valoare şi alte valori, care se păstrează în băncile Republicii Moldova. Scoaterea din ţară de către cetăţeni a obiectelor de artă şi altor valori se va face conform reglementărilor legislaţiei Republicii Moldova.

Pentru perfectarea demersului referitor la obţinerea permisiunii autorităţilor competente ale Republicii Moldova pentru plecarea cu domiciliu permanent în Italia, solicitantul urmează să prezinte personal la Ambasadă următoarele acte:

Persoanelor cărora li se autorizează plecarea cu domiciliu permanent în Republica Italiană li se aplică în paşaport inscripţia ce confirmă acest fapt, precum şi li se perfectează dosarul privind evidenţa consulară permanentă (costul serviciului – 50 USD, plătit în Euro la cursul băncii din ziua plăţii).