Ambasada Republicii Moldova în Republica Italiană

Linkuri utile

Lista oraselor din Italia unde gasiti Ghidul


Centrul de Apel Airmoldova E-services Registru Chamber


Mass Media din Moldova

Documentarea cetăţenilor

PERFECTAREA PAŞAPORTULUI

Paşaportul se eliberează în următoarele situaţii:

Acte necesare pentru perfectarea Paşaportului
(original + copie / toate actele trebuie să fie emise de Republica Moldova):

Explicaţii:

Începând cu 1 ianuarie 2011, Republica Moldova eliberează doar paşaport biometric (sunt incluse amprentele digitale, grupa sanguină, fotografia digitală) şi în paşapoartele părinţilor nu se includ datele despre copii. Cetăţenii Republicii Moldova pot deţine în acelaşi timp două paşapoarte valabile, cu condiţia ca datele titularului din acestea, vor fi identice. Paşaportul se eliberează pe un termen de 7 ani, iar copilului cu vîrstă sub 7 ani – pentru 4 ani. În cazul în care prelevarea amprentelor digitale este temporar imposibilă, paşaportul se eliberează pe un termen de 12 luni. Paşaportul se eliberează de la naştere. Nu sunt necesare prezentarea fotografiilor. Fotografierea persoanei are loc în ambasadă. Ambasada nu verifică actele italiene şi/sau legalitatea aflării persoanei în Italia. Nu se acceptă dosarul de paşaport dacă solicitantul are împlinită vîrsta de 16 ani şi nu deţine buletin de identitate valabil. Dosarul de buletin şi paşaport se pot depune concomitent.

Dosarul solicitantului se expediază către Agenţia Servicii Publice care examinează cererea şi perfectează paşaportul. Ambasada informează solicitantul despre orarul cînd urmează a fi ridicat paşaportul de la Ambasadă, prin mesaj text expediat la numărul de mobil lăsat de persoană în ziua depunerii cererii. Ridicarea paşaportului de la ambasadă se face de orice persoană (inclusiv curier specializat angajat de către solicitant în acest sens) care va deţine şi prezenta confirmarea emisă de ambasadă în data depunerii cererii, fără necesitatea prezentării unei împuterniciri separate. Ambasada nu expediază paşaportul prin poştă. Pentru a vizualiza programul consular, deschideţi adresa http://www.italia.mfa.md/consular-program-ro/. Pentru regiunile de competenţă teritorială a Ambasadei Republicii Moldova în Republica Italiană (Roma), Consulatului General de la Milano și Consulatului de la Padova deschideţi adresa http://www.italia.mfa.md/consular-contacts-ro/.