Ambasada Republicii Moldova în Republica Italiană

Linkuri utile

Invest Privatization

Centrul de Apel Airmoldova E-services Registru Chamber


Mass Media din Moldova

Documentarea cetăţenilor

PERFECTAREA PAŞAPORTULUI

Paşaportul se eliberează în următoarele situaţii:

Acte necesare pentru perfectarea paşaportului
(original + copie / toate actele trebuie să fie emise de Republica Moldova):

Cel mai apropiat oficiu poştal – Via Floridiana 12.Taxele se pot achita prin transfer direct pe contul ambasadei (Rechizite bancare: Poste Italiane BANCOPOSTA / IBAN IT08F0760103200001005879372 / BIC PPIITRRXXX / SWIFT POSOIT22XXX).

Menţiuni:

Ambasada nu verifică actele italiene şi legalitatea aflării persoanei în Italia. Paşaportul se eliberează de la naştere. Paşaportul se eliberează pe un termen de 10 ani / copilului cu vîrstă sub 7 ani – pentru 4 ani / persoanei cu vîrsta între 7-16 ani – pentru 7 ani. În cazul în care prelevarea amprentelor digitale este temporar imposibilă, paşaportul se eliberează pe un termen de 12 luni. Începând cu 1 ianuarie 2011, Republica Moldova eliberează doar paşaport biometric (conţinînd inclusiv informaţii despre amprentele digitale, fotografia digitală). În paşapoartele părinţilor nu se includ datele despre copii. Cetăţenii Republicii Moldova pot deţine concomitent două paşapoarte valabile, cu condiţia ca datele titularului din acestea vor fi identice. Fotografierea persoanei are loc în ambasadă. Alte fotografii nu sunt necesare. Dosarul de buletin şi paşaport se pot depune concomitent.

Dosarul solicitantului se expediază către Agenţia Servicii Publice care examinează cererea şi perfectează paşaportul. Ambasada informează solicitantul despre orarul cînd urmează a fi ridicat paşaportul de la Ambasadă, prin mesaj text expediat la numărul de mobil lăsat de persoană în ziua depunerii cererii. Ridicarea paşaportului de la ambasadă se face de orice persoană (inclusiv curier specializat angajat de către solicitant în acest sens) care va deţine şi prezenta confirmarea emisă de ambasadă în data depunerii cererii, fără necesitatea prezentării unei împuterniciri sau acte separate. Ambasada nu expediază paşaportul prin poştă. Pentru a vizualiza programul consular, deschideţi adresa http://www.italia.mfa.md/consular-program-ro/. Pentru regiunile de competenţă teritorială a Ambasadei Republicii Moldova în Republica Italiană (Roma), Consulatului General de la Milano și Consulatului de la Padova deschideţi adresa http://www.italia.mfa.md/consular-contacts-ro/.